Druga instancja ogranicza powództwo Alektum Capital

Druga instancja ogranicza powództwo Alektum Capital. Chociaż sędzia sądu rejonowego wydał wyrok nakazujący zapłatę 13.438,33 zł, co stanowiło całą dochodzoną kwotę. Pozwana postanowiła walczyć dalej. Skutecznie zaskarżyła niekorzystny wyrok, choć wierzyciel wtórny miał mocne papiery, wskazujące na istnienie długu, ale w naszej ocenie, dochodzone kwota była zawyżona. Nie widzieć skąd wzięło się dodatkowe 6.491,25 zł, które w żaden sposób nie znajdowało potwierdzenia w dokumentach. Dlatego wnosząc apelację pozwana przede wszystkim podważyła koszty pożyczki. Sąd II instancji uznał to stanowisko za zasadne i właśnie o tę sporną kwotę, ograniczył powództwo Alektum Capital.  

Powód: Alektum Capital II AG
Wartość przedmiotu sporu: 13.438,33 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Dopłata 6.947,08 zł, uwzględnienie apelacji w pozostałym zakresie, brak kosztów procesów

Powód ma obowiązek wykazać istnienie długu

Tak proszę Państwa, Wy jako pozwani, macie prawo podważyć zasadność podniesionego roszczenia. Dlatego nie Waszym zadaniem jest wykazanie istnienie długu. Oczywiście to należy do wierzyciela, który uważa, że jesteście mu winni wskazane w pozwie pieniądze. Z pewnością nasze doświadczenie pokazuje jednoznacznie, że kiedy pozwany broni się ze specjalistyczną pomocą prawną w oddłużaniu, ma duże szanse na korzystny wyrok. W związku z tym, nie zawracajcie sobie głowy wyjaśnianiem istnienia długu. To jest zadanie powoda, a my ocenimy, czy zrobił to prawidłowo.

Druga instancja ogranicza powództwo Alektum

Druga instancja ogranicza powództwo Alektum Capital, po tym jak Pozwana zaskarżyła niekorzystny dla siebie wyrok wydany przez sąd rejonowy. Wnioskując z analizy uzasadnienia, miała ku temu mocne podstawy. Po podjętych działaniach, roszczenie Alektum Capital, zostało okrojone praktycznie o połowę. Pozwana zapłaci dokładnie to, co rzeczywiście była dłużna i co wierzyciel wtórny prawidłowo udokumentował we wniesionym pozwie. Poniżej wyrok ograniczający powództwo w tej sprawie!

Więcej wygranych spraw z Alektum Capital znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=alektum&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Druga instancja ogranicza powództwo Alektum

Druga instancja ogranicza powództwo Alektum