Negocjacje z wierzycielem, spłata, czy proces?

Wielu zadłużonych zwracających się po pomoc prawną do Portalu Dłużnika pyta, co w ich sprawie będzie najlepszym rozwiązaniem. Negocjacje z wierzycielem, spłata, czy proces? Oczywiście odpowiemy na to pytanie, ale dopiero wówczas, kiedy dokonamy analizy dostępnych dokumentów. W przypadku prezentowanej dzisiaj sprawy z powództwa ID Finance (Money Man), Pan Kamil nie miał wyboru. Został pozwany a w takim przypadku zawsze zalecamy wniesienie sprzeciwu i wdanie się w merytoryczny spór. Sąd II instancji oddalił w całości powództwo ID Finance. 

Powód: ID Finance Poland Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.548,36 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Negocjacje z wierzycielem, spłata, czy proces? Co robić, aby pójść we właściwym kierunku?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest wcale taka prosta. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie znajduje się konkretna sprawa, z którą zadłużony zwraca się o pomoc. Niewątpliwie bierzemy też pod uwagę sugestie Klienta, co do przebiegu oddłużania. Jednak właściwą drogę wybieramy dopiero wówczas, kiedy poddamy wszystkie dostępne dokumenty, bardzo dokładnej analizie. W zasadzie tylko w jednym przypadku nie mamy większych wątpliwości, jak zaplanować oddłużanie. Ma to związek z sytuacją, kiedy jest już wydany i doręczony nakaz zapłaty. Tutaj nie ma już, co negocjować, tylko trzeba iść w proces. Oczywiście można bez mrugnięcia okiem spłacić wszystko z nakazu. Ale czy będzie to korzystne dla pozwanego? Jak pokazują prezentowane na naszej stronie Portal Dłużnika sprawy, wiele powództw upada w całości lub są ograniczane. Dlatego, warto zdać się na nasze doświadczenie i iść wskazaną przez nas drogą.

Wnosimy skuteczną apelację w sprawie z ID Finance

Gdyby Pan Kamil nie zdecydował się walczyć, zapewne sprawa szybko trafiłaby do komornika. Niestety nie był w stanie spłacić długu jednorazowo, a proszę pamiętać, że pozostawienie nakazu zapłaty bez reakcji może się szybko skończyć komornikiem i egzekucją.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

 

Negocjacje z wierzycielem

Negocjacje z wierzycielem