Nakaz zapłaty od T-Mobile

Czy warto bronić się przed roszczeniami skierowanymi do sądów? Jedno powiedzą, że szanse na wygraną są małe, inni zaś, że kto nie walczy ten nie wygrywa. Zdecydowanie stoimy po stronie tych drugich. Obrona przed roszczeniami jest możliwa i bardzo często powództwa najróżniejszych podmiotów skierowane do sądów są w całości oddalane. Nakaz zapłaty od T-Mobile w prezentowanej dziś sprawie był punktem wyjścia. Pozwany nie schował przesyłki z sądu do szuflady, tylko podjął obronę i jak widać było warto. Powództwo operatora telekomunikacyjnego zostało oddalone w całości.

Powód: T-Mobile Polska S.A
Wartość przedmiotu sporu: 4.471,67 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czytaj umowy przed ich podpisaniem

Pożyczanie pieniędzy, czy zawieranie innych umów związanych z płatnościami, powinno być poprzedzone ich dokładną analizą. Bez wątpienia, wiemy, że większość tego nie robi, a potem konsumenci są zaskakiwani wysokością kwoty do spłaty, czy jakąś karą umowną. Bez wątpienia wszystko, co wiąże się z naszymi finansami, powinno zostać po trzykroć przez nas przekalkulowane. Jeżeli ryzyko niemożności wywiązania się z płatności jest znaczące, powinniśmy zrezygnować z oferty, a unikniemy długów. Oczywiście przede wszystkim czytajmy to, co mamy zamiar podpisać i nie ulegajmy fali euforii, bo naprawdę może to nas drogo kosztować.

Nakaz zapłaty od T-Mobile i wygrana sprawa w sądzie

W prezentowanej dziś sprawie to nakaz zapłaty od T-Mobile był kluczem do wygranej. Sprawa zakończyła się zgodnie z przewidywaniami, ale warto zwrócić uwagę, że gdyby pozwany nie podjął obrony i nie wniósł sprzeciwu sprawa zakończyłaby się u komornika. Wiadomo, że komornik to dodatkowe koszty egzekucji, ale też zachwianie całej równowagi finansowej pozwanego. Na szczęście w tej sprawie wszystko dobrze się skończyło. Poniżej wyrok sądu.

Więcej wygranych spraw z T-Mobile znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=t-mobile&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty od T-Mobile

Nakaz zapłaty od T-Mobile