Pozew Grom Windykacji NSFIZ o zapłatę 18.659,38 zł

Pozew Grom Windykacji NSFIZ o zapłatę 18.659,38 zł, bardzo poruszył Panią Łucję. Pozwana przez fundusz sekurytyzacyjny, była przerażona wysokością dochodzonego roszczenia i co gorsza, sąd wydał i doręczył pozwanej na właśnie taką kwotę nakaz zapłaty, gdzie oczywiście doszły jeszcze ustawowe odsetki za opóźnienie i spore koszty procesu. Zupełnie załamana, postanowiła zasięgnąć konsultacji prawnej w naszej kancelarii oddłużeniowej. Jak sama powiedziała, byliśmy dla niej ostatnią deską ratunku. I proszę bardzo, ta „deska” okazała się nie taka ostatnia, ale całkiem solidna. Udźwignęła ciężar tak wysokiego powództwa i skutecznie obroniła naszą Klientkę, podnosząc w pismach procesowych zarzuty, wskazujące na niezasadność podniesionego roszczenia. Pozew Grom Windykacji NSFIZ nie zasługiwał na uwzględnienie, co potwierdza wyrok wydany przez sąd, oddalający w całości powództwo funduszu sekurytyzacyjnego.       

Powód: Grom Windykacji NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 18.659,38 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozwani o zapłatę często załamują się, widząc dochodzone kwoty

Niestety zdarza się i to całkiem często, że pozwani o zapłatę, kiedy sąd doręczy im nakaz zapłaty i zobaczą ile nakazuje im zapłacić, po prostu załamują się. A to jest najgorsze, co w takiej sytuacji może się wydarzyć. Wówczas chowają się do swojej skorupy z długami i stają się obojętni na to, co się wydarzy. I właśnie w takiej sytuacji, nie do przecenienia jest pomoc rodziny czy przyjaciół, którzy zmobilizują zadłużonego do szukania pomocy prawnej w oddłużaniu i nie pozwolą, aby przygniotła go depresja i długi.

Pozew Grom Windykacji NSFIZ upada w sądzie

Nie podlega najmniejszej dyskusji, że mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, uratowali Panią Łucję przed egzekucją komorniczą. Pozwana przez Grom Windykacji w żaden sposób nie byłaby w stanie wywiązać się z płatności kwot, które widniały na doręczonym jej nakazie zapłaty. Dlatego jest nam niezmiernie wdzięczna za udzieloną pomoc prawną. Pozew Grom Windykacji NSFIZ na kwotę 18.659,38 zł upada w całości w sądzie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew Grom Windykacji

Telewizja Oddłużeniowa

x