Nakaz zapłaty od Mylex B.V.

Istotę naszych analiz stanowiło ustalenie, czy dochodzony procesowo dług rzeczywiście istniał i był należny powodowi. Nakaz zapłaty od Mylex B.V., który został prawidłowo doręczony Pani Ani, wskazywał, że coś może być na rzeczy. Jednak nie zapominajmy, że jest on wydawany na posiedzeniu niejawnym, gdzie sędzia opiera się tylko na twierdzeniach powoda. Dlatego po odebraniu nakazu zapłaty od Mylex, kobieta umówiła się na konsultację prawną z mecenasem z naszej kancelarii oddłużeniowej, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i usłyszeć, co będziemy mogli dla niej zrobić. Po analizie dokumentów, nie chciało nam wyjść inaczej jak to, że wierzyciel wtórny nie ma w ogóle umocowania, aby dochodzić zapłaty, Brak legitymacji czynnej zupełnie dyskredytował go, jako wierzyciela. Podjęliśmy się obrony procesowej i wykazaliśmy wszystkie błędy związane z cesją. Sąd oddalił w całości powództwo Mylex B.V.

Powód: Mylex B.V.
Wartość przedmiotu sporu: 2.082,66 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Brak legitymacji czynnej, jest częstym grzechem popełnianym przez wierzycieli wtórnych

Nie sugerujcie się wydanym przez sąd nakazem zapłaty i nie przyjmujcie go za pewnik istnienia długu. Szczególnie często zdarza się, że wierzyciele wtórni popełniają błędy podczas dokonywania zakupu wierzytelności (cesji), która daje im prawo do wejścia w rolę wierzyciela i dochodzenia zapłaty. To właśnie brak legitymacji czynnej powoda, pozwala na wygranie sprawy. Ale, aby to stwierdzić, ta cesja musi być poddana analizie przez mecenasów, którzy się na tym znają i wiedzą, jakie błędy dyskwalifikują wierzyciela wtórnego.

Nakaz zapłaty od Mylex

Kiedy podjęliśmy się obrony procesowej naszej Klientki, po wniesionym przez nas sprzeciwie, nakaz zapłaty od Mylex B.V. nie tylko stracił swoją moc, ale dzięki temu mogliśmy wdać się w merytoryczny spór przed sądem. Skutecznie wykazaliśmy brak legitymacji czynnej powoda, co oznaczało, że nie jest on wierzycielem pozwanej. Sędzia dokładnie zapoznał się z argumentami obu stron i wydał wyrok, oddalający w całości powództwo Mylex.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty od Mylex

Telewizja Oddłużeniowa

x