Apelacja w sprawie z Milucredit

Apelacja w sprawie z Milucredit, w której reprezentowaliśmy Klientkę naszej kancelarii oddłużeniowej, w dosłownym tego słowa znaczeniu, pozwoliła na naprawienie błędów, które zostały popełnione podczas orzekania w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanej. W żadnym wypadku nie mogliśmy zostawić tej sprawy z wyrokiem zasądzającym, ponieważ w naszej ocenie nie takie rozstrzygnięcie powinno zapaść. Po analizie uzasadnienia, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że sędzia pominął kilka istotnych zarzutów, które miały ogromne znaczenie. Apelacja w sprawie z Milucredit była dobrze przemyślana i byliśmy pewni, że osiągniemy sukces. Sąd II instancji nie zawiódł nas i naszej Klientki, wydając sprawiedliwy wyrok, uwzględniający w całości naszą apelację. Podsumowując, powództwo Milucredit zostało oddalone w całości.   

Powód: Milucredit Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.823,97 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Uwzględnienie apelacji w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu za I i II instancję

Mecenasi z Portalu Dłużnika doskonale wiedzą, kiedy powinni wnieść apelację

Nasi specjaliści w oddłużaniu doskonale wiedzą, kiedy powinni zaskarżać niekorzystny dla naszego Klienta wyrok, wydany przez sąd rejonowy, a kiedy lepiej tego nie robić. Nie można w tym miejscu w żadnym wypadku zapomnieć, że apelacja wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez pozwanego już na samym początku (opłata od apelacji). A dalej w razie przegranej, trzeba zdawać sobie sprawę, że dług powiększy się o koszty postępowania apelacyjnego i jeszcze wyższe ustawowe odsetki za opóźnienie. To wszystko przemawia za tym, aby i apelacją zajmowali się mecenasi, specjalizujący się w oddłużaniu i najlepiej ci, którzy reprezentowali pozwanego w sądzie I instancji. My raczej nie decydujemy się na reprezentację w II instancji w sprawach, prowadzonych przez inne kancelarie, ponieważ nie wiemy, po czyjej stronie leży wina, że zapadł taki a nie inny wyrok.

Apelacja w sprawie z Milucredit

Apelacja w sprawie z Milucredit, którą wnieśliśmy, została uwzględniona w całości.  Nasza Klientka wygrała i nie zostanie obciążona kosztami procesowymi za żadną instancję

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacja w sprawie z Milucredit

Telewizja Oddłużeniowa

x