Zostałeś pozwany przez parabank? Broń się!   

Zostałeś pozwany? Broń się przed podniesionym powództwem, ponieważ masz do tego prawo. Financial Services Collection dochodziło zapłaty 5.800,30 zł, 2.565,64 zł i 1.662,00 zł i sąd stanął po stronie pozwanych. Oczywiście skutecznie pomogli w tym mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, wskazując w pierwszej sprawie na zawyżone powództwo, a w kolejnych dwóch ich niezasadność. Sądy wydały wyroki ograniczający roszczenie w pierwszej ze sprawy i oddalające w całości, w kolejnych dzisiaj prezentowanych.

Powód: Financial Services Collection Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 5.800,30 zł, 2.565,64 zł, 1.662,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: W pierwszej sprawie dopłata 3.300,00 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, w pozostałych oddalenia w całości i brak odsetek, brak kosztów procesów we wszystkich sprawach

Zostałeś pozwany przez parabank? Broń się, a sędzia powinien czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu

Zostałeś pozwany? Broń się przed podniesionym powództwem, ponieważ masz do tego prawo. Sędzia nie spojrzy na Ciebie krzywo dlatego, że będziesz miał odmienne stanowisko od tego, które przedstawił pozywający. Jego zadaniem będzie dokładne przeanalizowanie wnoszonych przez obie strony sporu pism procesowych i ustalenie, która z nich ma rację. Także czuwa on nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania i pilnuje, aby obie strony miały takie same szanse na przedstawienie swoich racji. Taka właśnie jest rola sędziego, który pochyla się nad sprawą o zapłatę długów. Ma on czuwać, czy wszystko przebiega zgodnie z obowiązującym prawem i opierając się na przedstawionych dowodach, wydać sprawiedliwy wyrok. Jednak pamiętajmy, że sędzia też człowiek i czasami może się pomylić. Dlatego pozwany ma prawo wnieść o uzasadnienie i kiedy zostaną stwierdzone uchybienia, zyskuje jeszcze jedną szansę, którą będzie zaskarżenie wydanego orzeczenia. Wniesienie apelacji, bardzo często pozwala na naprawienie tego, co poszło nie tak w sądzie rejonowym.

Zostałeś pozwany przez Financial Services Collection? Broń się

Udzieliliśmy naszym Klientom pomocy prawnej w oddłużaniu w sprawach z Financial Services Collection i uzyskaliśmy dla nich bardzo dobre wyroki. Jeden zmniejszający powództwa i dwa oddalające.

Więcej wygranych z Financial Collection Services znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=financial+services&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zostałeś pozwany przez parabank

Zostałeś pozwany przez parabank

Zostałeś pozwany przez parabank

Telewizja Oddłużeniowa

x