Pozew o zapłatę od Invesystem

Invesystem jest spółką, która dokonuje poręczeń niespłaconych pożyczek, udzielanych przez Visset. Wniosła do sądu pozew o zapłatę 1.994,00 zł. Jak twierdził w pozwie poręczyciel, wszystko odbywało się zgodnie z zapisami w umowie. Ale teraz, czy te zapisy były zgodne z prawem? Czy opłaty pobierane przy wykonywaniu tej czynności, nie podnoszą kosztów udzielanych finansowań, które powodują wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych kosztów pozaodsetkowych? Ależ oczywiście, że tak i po tym jak Pani Lucyna zwróciła się do mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej po pomoc prawną, ci wykazali to w sądzie. We niesionym sprzeciwie jak i w dalszych pismach procesowych, wypunktowaliśmy wszystkie nieprawidłowości, godzące w interesy naszej Klientki, jak i fakt, nieistnienia długu. Sędzia dokładnie zapoznał się z naszym stanowiskiem, jak i z tym przedstawionym przez powoda i uznał nasze zarzuty za zasadne. Oddalił w całości powództwo Invesystem.     

Powód: Invesystem Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 1.994,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Obudź w sobie wolę walki, a będziesz w stanie wyjść z długów

Wiemy, że jest Ci okrutnie ciężko. Wiemy, że Twoja psychika jest na granicy wytrzymałości. Wiemy, że windykacja zrobiła z Twojego życia koszmar. Wiemy też, że czujesz się zrezygnowany i bezsilny wobec długów, w które wpadłeś. Jednak pomimo wszystko obudź w sobie wolę walki, bo tylko wtedy będziesz w stanie zaradzić sytuacji, w której się znalazłeś i wyjść z długów. Nie lekceważ przesyłek poleconych z sądu i sumiennie je odbieraj. A najlepiej zwróć się po pomoc prawną w oddłużaniu do specjalistów z Portalu Dłużnika.

Pozew o zapłatę od Invesystem

Proszę Państwa nie ma mocnych, kiedy w analizowanych przez nas dokumentach w danej sprawie, znajdziemy bezsprzeczne dowody na łamanie prawa przez powoda i godzenie w interesy pozwanego. Wówczas spór musi zakończyć się wygraną. Tak stało się w prezentowanej dzisiaj sprawie. Pozew o zapłatę od Invesystem, upada w całości w sądzie.

Więcej wygranych z Invesystem znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=invesystem&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew o zapłatę od Invesystem

Telewizja Oddłużeniowa

x