Bronimy w sprawie z powództwa Ruch SA

Tym razem skutecznie bronimy w sprawie z powództwa Ruch SA. Jak widać, naszymi przeciwnikami są nie tylko banki, firmy pożyczkowe, windykacyjne i te zajmujące się obrotem wierzytelnościami. Tym razem sporna kwota wynosząca 8.065,23 zł, miała wynikać z niezapłaconych przez Panią Teresę faktur za kupiony towar. Kiedy kobieta przekazała mecenasom z naszej kancelarii oddłużeniowej swoją sprawę, mogliśmy poddać analizie dokumenty. Z dostępnego materiału dowodowego, wyłonił się zupełnie inny obraz. W naszej ocenie Klientka nie była nic dłużna spółce Ruch. Teraz musieliśmy to wykazać, wnosząc odpowiednie zarzuty. Tak też zrobiliśmy, a rozstrzygniecie nie mogło być lepsze. Sąd oddalił w całości powództwa Ruch S.A.

Powód: Ruch S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 8.065,23 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dług jest długiem i nieważne skąd podchodzi. Istotne, czy jest on należny pozywającemu

Powstanie długu może mieć najróżniejsze podłoże. Kiedy już jest i domniemany wierzyciel domaga się jego zapłaty, nie ma już najmniejszego znaczenia z jakiego powodu powstał. Natomiast ma ogromne znaczenie fakt, czy jest on rzeczywiście należny pozywającemu i na tym powinien skupić się pozwany. Kiedy sąd wydał nakaz zapłaty, który został właściwie doręczony, nie ma co doszukiwać się, że to nie ja, nie ten wierzyciel, nie pamiętam, tylko trzeba obowiązkowo podjąć się obrony. Wiemy, że nie wszyscy są specjalistami w oddłużaniu i dlatego, gdy taka sytuacja ma miejsce, chcąc wyjść obronną ręką, należy bezwzględnie zwrócić się po pomoc prawną do ekspertów w oddłużaniu, których znajdziecie Państwo w naszej kancelarii prawnej Portal Dłużnika.

Bronimy w sprawie z powództwa Ruch SA

Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, skutecznie obroniliśmy Klientkę naszej kancelarii oddłużeniowej przed niezasadnym pozwem wniesionym przez spółkę „Ruch”.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Bronimy w sprawie z powództwa Ruch SA

Telewizja Oddłużeniowa

x