Pozew Idea Pożyczka upada w sądzie

Oddłużanie procesowe w sprawie z powództwa Idea Pożyczka, zaczęło się od czynności, która pozwala mecenasom z naszej kancelarii oddłużeniowej, ustalić strategię działania i przede wszystkim, zapoznać się z faktycznym stanem dochodzonego roszczenia. A jest to oczywiście analiza wszystkich dostępnych dokumentów. Często o tym wspominamy w naszych artykułach i zawsze podkreślamy, że jest to jedyna metoda, aby móc zająć odpowiednie stanowisko w konkretnej sprawie. Tak też było, zanim wdaliśmy się w spór z Idea Pożyczka. Nasza Klientka liczyła na naszą pomoc prawną w oddłużaniu, a my spełniliśmy pokładane w nas nadzieje. Sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie. Dzięki profesjonalnej obronie, skutecznie wykazaliśmy bezzasadność podniesionego roszczenia. Sąd wydał wyrok, oddalający w całości pozew Idea Pożyczka.

Powód: Idea Pożyczka Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 1.464,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Specjaliści w oddłużaniu będą wiedzieli co należy zrobić, aby dług nie trafił o komornika

Mecenasi z naszej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w oddłużaniu, będą wiedzieli co należy zrobić w Twojej sprawie, aby dochodzony dług nie trafił do komornika. Znamy się na swojej pracy i wiemy, jakie kroki należy podjąć, aby uchronić zadłużonego przed egzekucją. Wypracowaliśmy wiele skutecznych narzędzi, które stosujemy w zależności od okoliczności. Ale zawsze nasze działania są ukierunkowane na pomoc zadłużonemu i niedopuszczenie do zwiększania się długu, poprze koszty komornicze.

Masz długi i boisz się komornika? Zwróć się o pomoc prawną w oddłużaniu do mecenasów z Portalu Dłużnika.

Pozew Idea Pożyczka upada w sądzie

Kolejne oddłużanie procesowe Pani Moniki za nami. Sprawa z powództwa Idea Pożyczka, zakończyła się wygraną naszej Klientki. Zarzuty, które podnieśliśmy w sprzeciwie od nakazu zapłaty, były trafione w punkt. Tak jest, kiedy pozwany o zapłatę długu, broni się ze specjalistyczną pomocą prawną mecenasów z Portalu Dłużnika. Dzięki temu, że pozwaną reprezentowali w tym sporze eksperci w oddłużaniu pozew Idea Pożyczka mógł upaść w całości w sądzie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew Idea Pożyczka

Telewizja Oddłużeniowa

x