Oddłużamy w sprawach z Ultimo Portfolio Investment

Wierzyciel wtórny z Luksemburga, czyli Ultimo Portfolio Investment kupił długi Klientek naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Wniósł pozwy do sądu, aby wyegzekwować od pozwanych 3.009,00 zł, 2.068,91 zł, 1.461,00 zł. Ale czy miał podstawy, aby domagać się zapłaty wymienionych kwot? Widząc wyroki jakie wydały sądy w tych trzech sprawach, każdy wyciągnie jednoznaczne wnioski, że roszczenia Ultimo były niezasadne. Prezentowane dzisiaj powództwa, zostały oddalone w całości. A wszystko dzięki temu, że pozwane nie lamentowały, kiedy doręczono im nakazy zapłaty, tylko nawiązały współpracę z naszymi specjalistami w oddłużeniu. Przekazanie mecenasom z Portalu Dłużnika spraw z powództwa Ultimo, było najwłaściwszym krokiem. Ponownie skutecznie oddłużamy w sprawach z Ultimo.

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 3.009,00 zł, 2.068,91 zł, 1.461,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Udzielona pożyczka obciąża konsumenta nie tylko otrzymanym finansowaniem

Obserwując od lat to co się dzieje na rynku pożyczek pozabankowych i to, że cieszą się rosnącą popularnością, wygląda jakby rzeczywiście były rozdawane za darmo. O ile dosyć często pożyczkodawcy zachęcają konsumentów pierwszą pożyczką „za darmo”, czyli do spłaty pozostaje udzielony kapitał, to kolejne będą już obciążone dodatkowymi kosztami. A i przy tej „za darmo”, wystarczy jeden dzień spóźnienia i tracimy prawo do spłaty samego udzielonego kapitału. Pamiętajmy, że pożyczki pozabankowe są bardzo drogie i pomimo ustawy antylichwiarskiej, obarczone są nadal  bardzo wysokimi kosztami. A są nimi: oprocentowanie, koszty pozaodsetkowe takie jak prowizja, ubezpieczenie, opłata przygotowawcza, różne dodatkowe pakiety, opłata za obsługę, odsetki karne, przedłużenia, refinansowania itp. I to wszystko obciąża pożyczkobiorcę, który składając podpis na umowie zobowiązuje się do zapłaty całej otoczki związanej z udzieloną pożyczką. Często niespłacane zobowiązania, są zbywane na rynku obrotu wierzytelnościami i zmieniają wierzyciela.

Oddłużamy w sprawach z Ultimo

Oddłużanie procesowe w prezentowanych dzisiaj sprawach, było jedynym rozwiązaniem, pozwalającym skutecznie wykazać w sądach, niezasadność powództw Ultimo Portfolio.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddłużamy w sprawach z Ultimo

Oddłużamy w sprawach z Ultimo

Oddłużamy w sprawach z Ultimo

Telewizja Oddłużeniowa

x