Sąd oddalił powództwo Deltawise

Deltawise pozwało naszą Klientkę o zapłatę 1.558,79 zł. Jednak, czy dług rzeczywiście istniał? Odpowiedzi na te pytania mecenasi z Portalu Dłużnika znaleźli w dokumentach, ale nie tylko w tych dostarczonych przez sąd wraz z wydanym nakazem zapłaty, ale także w tych, które otrzymaliśmy od Pani Katarzyny. Mając pełny obraz sprawy, mogliśmy podnieść odpowiednie zarzuty, wskazujące na nieistnienie długu. Efekt naszej pracy? Sąd oddalił powództwo Deltawise.

Powód: DeltaWise OU
Wartość przedmiotu sporu: 1.558,79 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Jak bronić się przez pozwem o zapłatę?

Dla nas odpowiedź jest tylko jedna. Aby móc skutecznie obronić się przed pozwem o zapłatę długu, należy bezapelacyjnie skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Bez niej Państwa szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia są marne. A wiedza zdobyta w internecie, nie wystarczy, aby samemu poprowadzić sprawę. Do tego jest potrzebne wykształcenie z dziedziny prawa, ale też specjalistyczna wiedza, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie oddłużania.

Sąd oddalił powództwo Deltawise

Aby obronić naszą Klientkę przed nienależnym DeltaWise roszeniem, musieliśmy w pierwszej kolejności wnieść skuteczny sprzeciw od wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Potem rozszerzyliśmy nasze stanowisko procesowe, które poparliśmy szeregiem argumentów, wskazujących na nieistnienie długu. Wielomiesięczny spór, przerzucanie się kolejnymi pismami procesowymi zaowocowało wyrokiem na korzyść pozwanej. Sąd oddalił powództwo Deltawise w całości, a kosztami procesu obciążył powoda. Nie ma więc długu, nie ma kosztów procesu. W tej chwili jesteśmy w trakcie analizy poprzednich umów oraz dokonywanych wpłat. Być może już niebawem odzyskamy nienależnie wpłacone pieniądze.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

sąd oddalił powództwo Deltawise