Firma windykacyjna Lejen

Firma windykacyjna Lejen nie tylko prowadzi działania mające na celu zmobilizowanie pożyczkobiorców do spłaty zadłużenia, ale także sama zajmuje się zakupem wierzytelności. Staje się wówczas wierzycielem wtórnym dla Klientów, którzy nie rozliczyli się do końca z bankami, czy podmiotami rynku pozabankowego. Tym razem na wokandę trafił dług, wynikający z szybkiej pożyczki zaciągniętej przez Panią Elżbietę w internecie. Kiedy kobieta zwróciła się do Portalu Dłużnika o pomoc prawną, sąd wydał już nakaz zapłaty, gdzie pretensja główna stanowiła 1.846,65 zł. Oczywiście podjęliśmy się obrony przed tym roszczeniem i jak widać na zamieszczonym poniżej wyroku, podjęte przez naszych ekspertów w oddłużaniu działania, okazały się nader skuteczne. Wykazaliśmy niezasadność powództwa, które sąd oddalił w całości.

Powód: Lejen Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 1.846,65 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czy posiadanie długów jest sytuacją bez wyjścia?

Niestety jeszcze nadal zbyt wielu osobom, które wpadły w długi, wydaje się, że znaleźli się w punkcie, z którego nie ma odwrotu. Ubolewamy nad tym, że w naszym kraju jest tak niska świadomość, że dłużnik też ma swoje prawa i może bronić się w sądzie, korzystając ze specjalistycznej pomocy prawnej. Dopóki to się nie zmieni, dalej w szczególności podmioty rynku pozabankowego, będą wykorzystywały tę niewiedzę na swoją korzyść, wyciągając ze swoich Klientów dużo nienależnych im pieniędzy.

Wszyscy, którym przydarzyły się długi, powinni wiedzieć, że nie oznaczają one sytuacji bez wyjścia. Muszą wiedzieć, że istnieją w Polsce kancelarie prawne specjalizujące się w oddłużaniu, które są niezmiernie pomocne i co najważniejsze, skutecznie pomagają pozbywać się długów.

Firma windykacyjna Lejen

Pani Elżbieta zanim została Klientką naszej kancelarii oddłużeniowej też myślała, że już jest po niej, że długi na zawsze przejęły kontrolę nad jej życiem. Teraz inaczej na to wszystko patrzy, kiedy widzi jak prowadzone przez nas oddłużanie, przynosi rewelacyjne efekty. Oddalone powództwa Lejen, jeszcze bardziej dodało jej skrzydeł.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Firma windykacyjna Lejen