Piękna sprawa. Wygrywamy dla naszej Klientki spór o zapłatę z Efficenter, gdzie dochodzona nakazem zapłaty kwota stanowiła 11.262,55 zł. I znowu potwierdzamy to o czym tak często piszemy. Mianowicie to, że obowiązkowo należy się bronić przed pozwami o zapłatę długów jak i wydawanymi przez sądy nakazami zapłaty. Nigdy nie wiesz, czy dochodzone roszczenie w oczach specjalistów w oddłużaniu, zostanie uznane za zasadne. W prezentowanej dzisiaj sprawie z Efficenter, takowym nie było. Ale Pani Mirka nie zostawiła tego losowi, tylko zwróciła się do ekspertów z Portalu Dłużnika o pomoc prawną. Dzięki naszym działaniom sąd oddalił pozew Efficenter, a my oddłużyliśmy naszą Klientkę na imponującą kwotę.

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 11.262,55 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wydany przez sąd nakaz zapłaty, nie świadczy o należności roszczenia

To, że sąd wydaje nakaz zapłaty zobowiązujący pozwanego do zapłaty dochodzonej należności, wcale nie oznacza, że pozwane roszczenie jest zasadne. Pamiętajmy, że nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Pozwany najczęściej nawet nie wie, że zostało wszczęte postępowanie sądowe, Dowiaduje się o tym wówczas, kiedy odbiera przesyłkę poleconą z sądu, a w niej znajduje się rzeczony nakaz wraz z pozwem. I w tym momencie powinien podjąć zdecydowane kroki i zwrócić się o specjalistyczną pomoc prawną w oddłużaniu. Bowiem tylko mecenasi z takiej kancelarii, będą wiedzieli co i w jaki sposób należy zrobić, aby móc skutecznie obronić pozwaną osobę.

Dłużniku zapamiętaj, że nakaz zapłaty nie jest orzeczeniem kończącym Twoją sprawę. W rękach specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, może być początkiem do wygrania sporu o zapłatę długu.

Sąd oddalił pozew Efficenter

Wydany przez sąd nakaz zapłaty na rzecz Efficenter, otworzył specjalistom w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, drogę do obrony naszej Klientki. Po wniesieniu sprzeciwu, wykazaliśmy niezasadność roszczenia. Sąd oddalił pozew Efficenter w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sąd oddalił pozew Efficenter