Refinansowania Centrum Rozwiązań Kredytowych

Refinansowania Centrum Rozwiązań Kredytowych to naszym zdaniem obchodzenie ustawy o maksymalnych kosztach pożyczki. Nasza Klientka została pozwana o zapłatę 6.007,93 zł. Na pierwszy rzut oka pozew Centrum Rozwiązań Kredytowych wyglądał groźnie, ale sytuacja zmieniła się, kiedy w jego treść zgłębili się eksperci z Portalu Dłużnika. Bez większego trudu obnażyli jego niedoskonałości jak i fakt, że Pani Iza oprócz częściowych wpłat na poczet zaciągniętej chwilówki, dokonywała też licznych refinansowań, za które oczywiście płaciła pożyczkodawcy. Sąd zgodził się z przedstawionym przez nas stanowiskiem i oddalił w całości powództwo Centrum Rozwiązań Kredytowych.

Powód: Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 6.007,93 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Refinansowania i zarzut potrącenia

W przypadku pozwów o zapłatę, gdzie na pożyczce Klient dokonywał refinansowań, zawsze podnosimy abuzywność tego procederu i związany z tym zarzut potrąceń. W przypadku potrąceń, chodzi o zaliczenie wpłacanych za refinansowania pieniędzy, na poczet spłaty zaciągniętego zobowiązania. Cieszymy się, że coraz więcej sądów rozumie niedopuszczalność pobierania tego typu opłat. Ale niestety jeszcze zdarzają się sędziowie, nie widzący w tym nic niezgodnego z prawem.

Refinansowania Centrum Rozwiązań Kredytowych

Pozew wniesiony przez Centrum Rozwiązań Kredytowych, czyli podmiot refinansujący chwilówki udzielane przez Szybką Gotówkę, próbowało dochodzić od naszej Klientki zapłaty długu, który w rzeczywistości nie istniał. Obroniliśmy Panią Izę przed tym roszczeniem, wykazując jednocześnie czym jest i jak działa mechanizm refinansowań. Niestety jeszcze nie wszystkie sądy rozumieją zależność, nie tylko finansową, pomiędzy firmami wymieniającymi się tą samą pożyczką. Dlatego, kiedy podnosimy abuzywność tej czynności i potrąceń wpłacanych w  ten sposób pieniędzy, niestety jeszcze nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem. Ale w prezentowanej dzisiaj sprawie, sędzia dokładnie zrozumiał jak to działa i uznał nas zarzut za zasadny, oddalając całe roszczenie Centrum Rozwiązań Kredytowych.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Refinansowania Centrum Rozwiązań Kredytowych