I znowu wierzyciel wtórny Heimondo próbuje swoich sił, mierząc się w sądzie ze specjalistami w oddłużaniu z naszej kancelarii Portal Dłużnika. To nasi mecenasi reprezentowali w tym sporze Pana Jana, pozwanego o zapłatę długu w wysokości 5.277,11 zł. Jak zawsze przyłożyliśmy się do prowadzonej sprawy i wytknęliśmy powodowi wszystkie nieścisłości, jakie znajdowały się we wniesionym pozwie, łącznie z tym, że dochodzony dług nie został wykazany. W naszej ocenie roszczenie było wyssane z palca, ponieważ nie było najmniejszych dowodów na jego istnienie. Jak widać sąd po przeanalizowaniu wniesionych przez nas pism procesowych, doszedł do takiego samego wniosku jak nasi eksperci w oddłużaniu. Uznał powództwo Heimondo za niezasadne i oddalił je w całości.

Powód: Heimondo Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 5.277,11 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Zasadność powództwa

Zasadność wniesionego do sadu powództwa, jest kluczowa dla rozstrzygnięcia jakie zapadnie w sądzie. Sami doskonale wiemy, jakie ma to znaczenie dla przebiegu sporu o zapłatę, ponieważ też pozywamy różne podmioty rynku finansowego, kiedy dochodzimy dla naszych Klientów zwrotu pieniędzy.

Pozew naprawdę musi być rzetelnie przygotowany i poparty rzeczywistymi dowodami, a nie przypuszczeniami. Nie może zawierać niedopowiedzeń czy nieścisłości, ponieważ kiedy trafi w ręce naszych specjalistów  oddłużaniu, zostanie natychmiast rozbrojony i wszystkie braki wykorzystane przeciwko powodowi. Zasadność powództwa jest kluczowa dla całej sprawy.

Powództwo Heimondo upadło w całości

Dobrze, że Pan Jan zwrócił się o pomoc prawną w oddłużaniu do specjalistów, którzy głęboko siedzą w temacie związanym z  pomaganiem zadłużonym. Wiemy jak podejść do każdej sprawy i co najważniejsze, wiemy na co trzeba zwrócić uwagę analizując dokumenty, aby nie strzelać w sądzie ślepakami i podnieść celne zarzuty. Zasadność argumentów jest kluczowa i decyduje o tym jaki zapadnie wyrok. W opisywanej dziś sprawie, tak skutecznie wykazaliśmy niezasadność powództwa, że sąd nie miał najmniejszych wątpliwości po czyjej stronie leży racja i oddalił całe powództwo Heimondo.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

powództwo Heimondo