To, że sąd wydał nakaz zapłaty na rzecz Best NSFIZ, wcale nie oznaczało, że Pani Natalia była zobowiązana zapłacić powodowi 6.239,82 zł. Tak właśnie często się zdarza, że pozwy wnoszone do sądów, nie mają uzasadnienia. A jeżeli jeszcze osoba, od której dochodzi się zapłaty, jest pod opieką prawną specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, to poza dostarczeniem kompletu dokumentów, nie musi się już niczym martwić. Nasi mecenasi, tak jak było w sporze o zapłatę z Best, zadbali o dotrzymanie wszystkich procesowych terminów. Taka pomoc prawna zapewnia zadłużonym olbrzymi komfort psychiczny i pozwala na wyjście z długów. Dzięki podjętym działaniom, oddłużyliśmy naszą Klientkę na kolejną znaczącą kwotę. Sad oddalił w całości powództwo funduszu sekurytyzacyjnego Best.

Powód: Best I NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 6.239,82 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Specjalistyczna pomoc prawna w oddłużaniu, pozwala na spokojne wychodzenie z długów

Tylko jeden dłużnik zrozumie drugiego, jak ciężka jest sytuacja w jakiej się znaleźli. Jeżeli ktoś nie doświadczył bezpośrednio tego co wyprawia windykacja, ten nigdy nie zrozumie przez co przechodzi każdego dnia zadłużona osoba. Ktoś może powiedzieć, że narobiła głupot, więc niech teraz za to cierpi. Jednak pomimo wszystko, nikt i nic nie ma prawa zmieniać życia, często i tak już pokrzywdzonych przez los ludzi w najczarniejszy koszmar. Ci, którzy zdecydowali się przekazać swoje sprawy kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu takiej jak Portal Dłużnika, zyskują ogromny komfort psychiczny. Otrzymają od nas konkretne wskazówki jak mają postępować i jednocześnie wiedzą, że będziemy ich bronili jak najlepiej potrafimy. A, że umiemy dużo, potwierdzają wyroki, które prezentujemy Państwu każdego dnia.

Nakaz zapłaty na rzecz Best NSFIZ trafił do kosza

Pomoc prawna w sporze o zapłatę z funduszem Best, którą udzieliliśmy naszej Klientce, pozwoliła na ponowne zmniejszenie jej zadłużenia. Wygraliśmy dla niej spór o zapłatę z wierzycielem wtórnym. Nakaz zapłaty na rzecz Best NSFIZ trafił prosto do kosza.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

nakaz zapłaty na rzecz Best