Pamiętajmy, że w sporach o zapłatę, w których zostało wszczęte postępowanie, to od sędziego orzekającego, zależy ostateczna decyzja i jakie zapadnie rozstrzygnięcie. To on poddaje merytorycznej analizie stanowiska obu stron i wydaje wyrok zgodny z prawem. Podobnie było w sprawie z DeltaWise, która domagała się zapłaty 2.436,58 zł. Jednak podniesione przez mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej zarzuty wskazywały, że dług, o ile w ogóle istnieje, to jest zdecydowanie mniejszy. Finalnie sąd znacząco zredukował kwotę roszczenia Deltawise. Nasza Klientka będzie miała do zapłaty nieco ponad 700 zł, także bez kosztów procesu, którymi został obciążony powód. W pozostałym zakresie sąd powództwo oddalił.

Powód: DeltaWise OU
Wartość przedmiotu sporu: 2.436,58 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 727,04 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Twoja sprawa o zapłatę długu trafiła do sądu?

Tego boją się Ci dłużnicy, którzy nie korzystają ze specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Dla nich sprawa kończy się szybko, najczęściej wydaniem nakazu zapłaty lub wyroku, nakazującego zapłatę wszystkiego czego domagał się pozywający. Nie bronią się, więc przegrywają i w takiej sytuacji nie mają szans na wyjście z długów. Natomiast korzystający z pomocy prawnej mecenasów z Portalu Dłużnika wiedzą, że właśnie sąd jest tym miejscem, gdzie mogą za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika przedstawić swoje stanowisko. Wówczas mają ogromne szanse na to, aby został wydany korzystny dla nich wyrok.

Zapamiętajmy, że jeżeli chcemy coś wywalczy w sądzie, obroną procesową muszą zająć się mecenasi z kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu.

Sąd znacząco zredukował kwotę roszczenia w sprawie z DeltaWise

Kiedy wyprowadzamy Klienta ze spirali zadłużenia, każda oszczędność pozwalająca zmniejszać dług ma dla niego znaczenie. W prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa DeltaWise, Pani Helena zaoszczędziła 1.709,54 zł, a więc bardzo dużo. Odeszły jej także koszty procesu, które musiałaby ponieść, gdyby nie skorzystała z naszej specjalistycznej pomocy w oddłużaniu. Sąd znacząco zredukował kwotę i nasza Klientka zapłaci nieco ponad 700 zł.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sąd znacząco zredukował kwotę