Kiedy sąd wydał nakaz na rzecz Svea Ekonomi Cyprus, Pani Elżbiecie w pierwszej chwili wydawało się, że to już koniec. Zapłata powodowi 2.208,14 zł plus koszty procesowe była niemożliwa do zrealizowania w sytuacji finansowej w jakiej znalazła się kobieta. I ponownie strona Portal Dłużnika należąca do naszej kancelarii oddłużeniowej, okazała się ratunkiem dla kolejnej zadłużonej osoby. To tutaj kobieta dowiedziała się, że można i trzeba się bronić i tutaj także znalazła numer telefonu do naszego Biura Obsługi Klienta. I tak sprawą z powództwa Svea Ekonomi zajęli się mecenasi z naszej kancelarii. Kolejny raz udowadniamy, że specjalistyczna pomoc prawna w sporach o długi jest niezbędna. Sąd oddalił w całości powództwo Svea Ekonomi Cyprus.

Powód: Svea Ekonomi Cyprus Ltd.
Wartość przedmiotu sporu: 2.208,14 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Strona Portal Dłużnika uratowała już niejednego zadłużonego

Patrząc z perspektywy cześciu lat, kiedy to zdecydowaliśmy się na założenie internetowej strony naszej kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużeniu, która otrzymała nazwę Portal Dłużnika, uważamy, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję. Najważniejsze korzyści dla dłużników wynikające z tego faktu są takie, że jest miejsce, w którym mogą dowiedzieć się o wielu sprawach związanych z zadłużeniem, wychodzeniem z niego i obroną przed roszczeniami wierzycieli. Wielu dopiero u nas po zapoznaniu się z zamieszczanymi artykułami i wyrokami, zaczyna rozumieć, że jednak można poprawić swoją sytuację finansową i nie skazywać się na życie w biedzie z trwającą przez wiele lat, a czasami nawet do końca życia, egzekucją komorniczą.

Dzięki naszej stronie Portal Dłużnika wielu zadłużonych znalazło profesjonalną i skuteczną pomoc w oddłużaniu.

Nakaz na rzecz Svea Ekonomi Cyprus

Dzięki naszym specjalistom w oddłużaniu, Pani Elżbieta może już być spokojna, że nakaz na rzecz Svea Ekonomi Cyprus już jej nie zagraża. Udzielona pomoc w oddłużaniu okazała się skuteczna. Powództwo upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

nakaz na rzecz Svea Ekonomi Cyprus