Trzeba zdawać sobie sprawę, że sankcja kredytu darmowego ma mobilizować pożyczkodawcę do przestrzegania określonych prawem przepisów i jednocześnie przemawiać na korzyść konsumenta wówczas, kiedy to prawo jest łamane. Banki i instytucje pozabankowe są zobligowane do działania profesjonalnie i w granicach prawa. I teraz, analizując umowy jakie Klient naszej kancelarii oddłużeniowej zawarł poprzez platformę Kuki z Fincapital, zauważyliśmy wiele uchybień, które bezwzględnie kwalifikowały się o wystąpienie do spółki z reklamacją o uznanie sankcji kredytu darmowego. I proszę bardzo, Fincapital uznaje sankcję kredytu darmowego. Do spłaty pozostaje sam kapitał.

Wezwany: Fincapital Sp. z o.o.
Zadanie: Uzyskanie sankcji kredytu darmowego
Uzyskany efekt: Fincapital uznaje sankcję kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Ileż to już razy występowaliśmy w imieniu Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika z wezwaniem o uznanie sankcji kredytu darmowego. Taka forma spłaty zaciągniętego zobowiązania, pozwala pożyczkobiorcy na bardzo duże oszczędności. Rozlicza się ze sowim wierzycielem spłacając tylko wypłacone na jego konto pieniądze. Wszystko ponad tę kwotę nie ma już znaczenie i nie obciąża konsumenta, w chwili uznania przez podmiot finansowy sankcji kredytu darmowego. Trzeba wiedzieć, że o taki sposób spłaty można starać się nie tylko wówczas, kiedy jeszcze mamy otwarte zobowiązanie. Równie dobrze mamy prawo wezwać o zwrot poniesionych opłat ponad udzielony kapitał, kiedy wszystko już spłaciliśmy. Jednak tutaj trzeba trzymać się określonego prawem terminu, w szczególności na zamkniętych pożyczkach. Bowiem prawo do skorzystania z SKD, wygasa po roku od dnia wykonania umowy, czyli jednorazowej spłaty całości finansowania lub ostatniej raty.

Fincapital uznaje sankcję kredytu darmowego

Mecenas z naszej kancelarii oddłużeniowej wniósł w imieniu Pana Mariana reklamację, gdzie domagał się od Fincapital, uznania sankcji kredytu darmowego na dwóch zamkniętych przez naszego Klienta pożyczkach. Oczywiście wszystko merytorycznie uzasadnił, powołując się na odpowiednie paragrafy. Wobec tak profesjonalnie wniesionego pisma, spółka chcąc uniknąć procesu, musiała uznać sankcję kredytu darmowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Fincapital uznaje sankcję kredytu darmowego