Niestety sąd rejonowy przyznał rację powodowi i uwzględnił w całości powództwo. Nie było innej drogi, po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia apelowaliśmy w sprawie z Profi Credit. Nie zwiedliśmy zaufania naszego Klienta i broniąc go w apelacji, znacząco zmniejszamy wymagany dług w Profi Credit do tego realnego, który rzeczywiście był należny pożyczkodawcy. Sąd II instancji po wniesionej przez nas apelacji, oddalił wszystkie koszty wykraczające ponad udzielone finansowanie, nakazując dopłatę do niespłaconego kapitału pożyczki.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 3.802,41 zł
Zadanie: Wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 968,51 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, brak kosztu procesu

Nakaz zapłaty to sądowe wezwanie do zapłaty

Nakaz zapłaty wydany przez sąd, należy traktować jak ostateczne wezwanie do zapłaty, którego konsekwencją może być  skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Jednak w przypadku działań prowadzonych przez specjalistów w oddłużaniu z naszej kancelarii prawnej Portal Dłużnika, jest to orzeczenie inicjujące obronę przez podniesionym roszczeniem. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie w całości uwolnić pozwanego od dochodzonego procesowo długu, a w innych zmniejszyć roszczenie wierzyciela. Są i sprawy, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, ale wówczas nie zostawimy Klienta na pastwę losu, tylko podejmujemy się negocjacji, aby mógł spłacić zasądzony dług w ratach.

Apelowaliśmy w sprawie z Profi Credit

Nakaz zapłaty wydany przez sąd wyglądał groźnie, ale dzięki temu, że Pan Leszek trafił do naszej kancelarii oddłużeniowej, mógł skorzystać z pomocy prawnej naszych ekspertów. Przegraliśmy w I instancji więc apelowaliśmy w sprawie z Profi Credit do sądu II instancji. Dziś wyrok w tej sprawie. Sąd zasądził niewielką dopłatę. Do zapłaty nie ma także kosztów procesu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelowaliśmy w sprawie z Profi Credit