Wierzyciel wtórny ponownie w natarciu. Tym razem przedmiotem sporu stała się kwota 4.044,51 zł, której zapłaty domagał się fundusz sekurytyzacyjny, a którą bez wahania zasądził sąd I instancji. Oczywiście nie było wyjścia i apelowaliśmy w sprawie Ultimo. W naszej ocenie roszczenie wierzyciela wtórnego było zdecydowanie zawyżone i mieliśmy na to dowody. Sąd II instancji wydał wyrok obniżający dług do 1.495,31 zł. Co ważne, nasza Klientka nie będzie musiała też płacić kosztów procesu za obie instancji.

Powód: Ultimo NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 4.044,51 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 1.495,31 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Dochodzony dług często odbiega od rzeczywistego zadłużenia

Jeżeli chcesz mieć pewność, że dochodzone od Ciebie roszczenie jest rzeczywiście takiej wysokości jakiej zapłaty domaga się wierzyciel, skorzystaj z naszej konsultacji prawnej. My poddamy analizie dokumenty w sprawie i powiemy jaki jest faktyczny stan zadłużenia. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć płacenie tego co jest nienależne powodowi i jednocześnie podpisując z nami umowę i udzielając pełnomocnictwa, zyskasz specjalistyczną pomoc prawną w oddłużaniu.

Apelowaliśmy w sprawie Ultimo

Mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej w przeciwieństwie do pozwanych nie załamują się, kiedy w sądzie rejonowym zapada niekorzystny wyrok. Mamy doświadczenie w oddłużaniu i wiemy, że często właśnie w I instancji popełniane są błędy w orzekaniu. Nie inaczej stało się w prezentowanym dzisiaj sporze z Ultimo, gdzie dopiero po wniesionej przez  nas skutecznej apelacji, sąd okręgowy wydał wyrok, adekwatny do rzeczywistego długu naszej Klientki.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelowaliśmy w sprawie Ultimo