Dziś sprawa, jak z amerykańskiego filmu akcji. Sprawa z powództwa Syndyka masy upadłości Skok Wspólnota trafiła do sądu. Skutecznie broniliśmy pozwanej i z dochodzonych ponad 46 tysięcy złotych sąd zasądził nieco ponad 24 tysiące. Pozostała kwota została oddalona prawomocnym wyrokiem sądu, po czym Syndyk wierzytelność sprzedał do Centrum Finansowego S.A. Dziś wynegocjowana ugoda z wierzycielem wtórnym, która rozłożyła dług na miesięcznie płatne raty z umorzeniem przyszłych odsetek w zamian za terminową spłatę.

Wierzyciel: Centrum Finansowe S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 26.8850,86 zł
Zadanie: Wynegocjowanie ugody z wierzycielem
Uzyskany efekt: Podpisanie porozumienia w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia

Wynegocjowana ugoda z wierzycielem musi być skrojona ma możliwości dłużnika

Co z tego, że ktoś porozumie się ze swoim wierzycielem co do spłaty zadłużenia w ratach, jeżeli będą one wysokie i po prostu przekraczające możliwości finansowe zadłużonego. Nie wywiązywanie się z zawartej ugody jest ryzykowne, ponieważ nawet jeżeli jeszcze sprawa nie była w sądzie i nie grozi nam szybko egzekucja komornicza pamiętajmy, że tą czynnością uznajemy istnienie długu. Dlatego po pierwsze decydując się na ugodę, zawsze trzeba poddać zobowiązanie analizie pod kątem jego zasadności. Często okazuje się, że wierzyciel nie ma podstaw, aby czegokolwiek się od nas domagać i jedynie sąd może zamknąć sprawę długu. A po drugie, musimy zdać sobie sprawę czy warunki, które są nam proponowane są skrojone na nasze możliwości.

Dlatego podpisanie ugody z wierzycielem nie może być działaniem nieprzemyślanym i pochopnym. Tak jak w innych czynnościach związanych z długami i w tej kwestii warto zasięgnąć opinii specjalistów w oddłużaniu i skorzystać z ich pomocy w prowadzeniu negocjacji.

Nasz Klient zawarł porozumienie z Centrum Finansowym

Pamiętajmy, że każda wynegocjowane przez naszych mecenasów ugoda musi zostać zaakceptowana przez dłużnika. Nigdy sami nie podejmujemy decyzji, ponieważ to nie my będziemy musieli się z niej wywiązać. W przypadku prezentowanej dzisiaj sprawy z Centrum Finansowym, kwota uwierzytelniająca jak i wysokość comiesięcznych rat, były konsultowane z naszą Klientką. To ona zaakceptowała warunki porozumienia, które mieszczą się w jego możliwościach finansowych.

Link do wyroku, o którym wspominaliśmy na wstępie poniżej.

Syndyk masy upadłościowej SKOK Wspólnota pozwał naszą Klientkę

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wynegocjowana ugoda z wierzycielem