Fundusz sekurytyzacyjny Eques Debitum po nabyciu długów zazwyczaj dość szybko kieruje sprawy do sądów. W prezentowanych dziś sprawach zapewne powód liczył, że pozwani nie będą się bronili i zainkasuje od nich całkiem ładne pieniądze. Tutaj spotkał go zwód, ponieważ pozwani byli już Klientami naszej kancelarii oddłużeniowej. Podjęliśmy się ich obrony i w jednym przypadku znacząco obniżyliśmy dochodzone roszczenie, a w drugim po wniesionej przez Eques Debitum apelacji, definitywnie zamknęliśmy ten spór o zapłatę wygraną w II instancji. Oddłużony Klient to zadowolony Klient, a poniższe wyroki najlepiej o tym świadczą.

Powód: Eques Debitum FIZ NFS
Wartość przedmiotu sporu: 6.891,01 zł, 2.066,03 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do kapitału 1.745,27 zł i oddalenie w pozostałym zakresie, oddalenie apelacji Eques Debitum w całości, brak odsetek w jednej i brak kosztów procesu  w obu sprawach

Dobro naszych Klientów jest dla nas najważniejsze

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych Klientów. Wiadomo, że oddłużony Klient to zadowolony Klient, a nasze zadanie polega na właściwym pokierowaniem ich oddłużaniem. Nie jest to wcale łatwe, ponieważ ilu zadłużonych, tyle odrębnych, indywidualnym planów związanych z wyprowadzaniem ich z finansowego dołka. Nigdy nie zapominamy, że za każdym długiem nie stoją tylko pieniądze, ale przede wszystkim człowiek ze swoimi emocjami i nadzieją jaką pokłada w naszych działaniach. Wiemy, że nie zawsze możemy procesowo zredukować każde zadłużenia, ale w wielu przypadkach nasi specjaliści w oddłużaniu są w stanie to zrobić. Lecz i tam, gdzie zmniejszamy roszczenie wierzyciela, także obniżamy wysokość zadłużenia.

W kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika najważniejszy jest człowiek i jego problemy finansowe.

Oddłużony Klient to zadowolony Klient

Ku zadowoleniu naszych Klientów, możemy dzisiaj zaprezentować Państwu dwa bardzo dobre wyroki, które zapadły w sądach w sprawach z powództwa Eques Debitum. Pozwani przez fundusz doskonale wiedzieli, że zrobimy wszystko, aby ich oddłużyć.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddłużony Klient

Oddłużony Klient