Pozew podmiotu wtórnego musi mieć solidne podstawy

Jak pokazuje wyrok zamieszczony poniżej, skutecznie obroniliśmy naszego Klienta przed pozwem Nobiles o 4.769,00 zł. Jak widać, finalnie sprawa zakończyła się w II instancji i to z powodu apelacji wniesionej przez powoda. Można się domyślić, że sąd rejonowy jako ten pierwszy wydał wyrok oddalający roszczenie Nobiles. Pozywający jednak nie uznał tego rozstrzygnięcia za słuszne i zaskarżył wydane orzeczenie. Przegrał z kretesem także w sądzie II instancji, który oddalił w całości powództwo. Jak widać walka musi opierać się na twardych dowodach, a pozew podmiotu wtórnego musi mieć solidne podstawy.

Powód: P.U.H. Nobiles 2 s.c.
Wartość przedmiotu sporu: 4.769,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Oddalenie apelacji Nobiles w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozew podmiotu wtórnego musi mieć solidne podstawy

Aby w ogóle myśleć o sukcesie w dochodzeniu zapłaty długu na drodze sądowej, trzeba w pozwie zawrzeć wiele niepodważalnych dowodów potwierdzających istnienie roszczenia. Felerny pozew może przynieść pozywającemu sukces tylko wówczas, kiedy pozwany podda się bez walki. Jednak, gdy ten podejmie decyzję o przekazaniu swojej sprawy kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu takiej jak Portal Dłużnika, powód nie może już liczyć na szczęście, a tym bardziej na to, że cokolwiek umknie uwadze naszych mecenasów. Jesteśmy w stanie wychwycić najdrobniejsze uchybienia ze strony pozywającego, które mogą zadziałać na korzyść naszego Klienta. Lata doświadczeń jakie zdobyliśmy oddłużając Polaków, sprawiły, że czujemy się jak ryby w wodzie, wykonując naszą pracę. Oczywiście są sprawy prostsze i trudniejsze, ale i z tymi drugimi, jeżeli są ku temu najmniejsze przesłanki na oddalenie lub ograniczenie powództwa,  dajemy sobie radę.

Żaden pozew zawierający błędy dowodowe nie jest w stanie powstrzymać nas przed skuteczną obroną pozwanego.

Pozew Nobiles nie oparł się podniesionym zarzutom

Pozew wniesiony przez Nobiles nie oparł się zarzutom podniesionym przez pełnomocnika naszego Klienta. Także apelacja powoda okazała się nieskuteczna. Pamiętajcie, że pozew podmiotu wtórnego musi być także bardzo dobrze przygotowany.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew podmiotu wtórnego