Zawyżone koszty, płatne pakiety, czy inne cuda jakie zawierają umowy pożyczkowe, podnoszą koszty udzielanego finansowania. Dzisiaj kolejne nienależne spółce opłaty i kolejna wygrana z firmą Provident. Waga podniesionych przez  naszych specjalistów w oddłużaniu zarzutów była nie do udźwignięcia. Sąd z kolei uznał je za w pełni zasadne i oddalił w całości powództwo. Pozywający nie zyskał nic, a jeszcze stracił. Został obciążony kosztami procesu. 

Powód: Provident Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.889,13 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Przegrywasz sprawę? Zostaniesz obciążony kosztami procesu

Każdy kto chce dochodzić na drodze sądowej należnych mu pieniędzy, jak i ten, który jest po drugiej stronie jako pozwany musi się liczyć, że może mieć do zapłaty koszty procesu. Zasadą jest taka, że to strona przegrana zwraca stronie wygranej koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego. Jeżeli strona była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty tego typu opłat są powiązane z dochodzoną pretensją główną tzw. wartością przedmiotu sporu. Wysokość tych kosztów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Ale jednego możemy być pewni, a mianowicie tego, że jeżeli przegramy proces, będziemy musieli oprócz pretensji głównej, dodatkowo pokryć wszystko co należy do kosztów procesowych, czyli koszty sądowe poniesione przez powoda i koszty zastępstwa procesowego za pełnomocnika wygrywającej strony.

Wygrana z firmą Provident

Dziś kolejna wygrana z firmą Provident. Nasz Klient nie przegrał sprawy, ponieważ był reprezentowany przez naszych specjalistów w oddłużaniu. Dzięki temu nie zapłaci pozywającemu ani grosza, a koszty procesu zostały przeniesione na Provident jako stronę przegraną. Poniżej wyrok w tej sprawie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

wygrana z firmą Provident