Specjalizujemy się w oddłużaniu. Nie jesteśmy nowicjuszami w tej dziedzinie. Posiadamy ogromną wiedzę, doświadczenie u umiejętności, które wykorzystujemy wyciągając naszych Klientów z długów. Dzisiaj sprawa z Kredyt Inkaso, gdzie oddłużyliśmy Panią Irminę na 9.322,29 zł. Tyle nakazem zapłaty dochodził od niej Kredyt Inkaso. Na szczęście sąd zgodził się z naszym stanowiskiem i oddalił powództwo w całości.

Powód: Kredyt Inkaso I NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 9.322,29 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Specjalizujemy się w oddłużaniu

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z naszej specjalistycznej pomocy w oddłużaniu. Wiąże się to zapewne z tym, że skuteczność podejmowanych przez naszych mecenasów działań jest bardzo wysoka. Średnio wynosi 80 %, ale bywają miesiące, że sięga nawet 90%. Oczywiście, że nie wygrywamy wszystkich procesów o zapłatę jak i nie wszystkie prowadzone przez nas negocjacje, kończą się tak jak by oczekiwał tego Klient. Jednak nasz zespół specjalistów w oddłużaniu, pochylając się nad każdą sprawą robi co w jego mocy, aby wycisnąć z niej wszystko co jest tylko możliwe na korzyść zadłużonego. Pracujemy oddłużając Polaków już kilkanaście lat i ciągle doskonalimy swój warsztat i poszerzamy naszą ofertę związaną z pomocą zadłużonym. Nie spoczywamy na laurach i nieustannie się doskonalimy.

Kredyt Inkaso przegrywa z Portalem Dłużnika w sądzie

Fundusz Kredyt Inkaso nabył na drodze cesji jedno z niespłaconych przez naszą Klientkę zobowiązań. Dochodzony procesowo dług powstał w wyniku nie zamknięcia przez Panią Irminę jednej z zaciągniętych przez nią chwilówek. Zajęliśmy się tą sprawą i wdaliśmy się w spór przed sądem. Pomimo dobrze przygotowanego przez powoda pozwu, znaleźliśmy kilka punktów, na których mogliśmy oprzeć wniesione zarzuty. Jak widać wystarczyły one, aby roszczenie w całości upadło w sądzie. Zadłużenie naszej Klientki zmniejszyło się o ponad 9.300,00 zł.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Specjalizujemy się w oddłużaniu