Rozstrzygnięcie sporu jaki toczyliśmy w sądzie z Alektum Capital nie wymaga zbędnego komentarza. Powództwo wierzyciela wtórnego zostało oddalone w całości. Strategia procesowa jaką obrali nasi mecenasi pozwoliła oddłużyć naszego Klienta o 2.361,14 zł. Roszczenie Alektum Capital nie istnieje. Oczywiście jak zawsze, plan działania został ustalony po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentami, które doręczył Panu Sławomirowi sąd. 

Powód: Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug ( Szwajcaria)
Wartość przedmiotu sporu: 2.361,14 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Ustalenie właściwej strategii ma kluczowe znaczenie co do dalszych losów sprawy

Proszę Państwa, spraw w sądzie nie wygrywa się ot tak po prostu. To nie dzieje się samo z siebie. Do tego trzeba się solidnie przygotować. Nad ustaleniem planu i strategii działania nie procuje jedna osoba. Jest to czasochłonny i żmudny proces, wymagający ogromnego wysiłku i specjalistycznej wiedzy. Po przekopaniu dokumentów, trzeba wiedzieć jak dalej pokierować sprawą, aby mogła zakończyć się jak najkorzystniej dla pozwanego. Dlatego tutaj tak ważna jest pomoc ekspertów w oddłużaniu, którzy będą umieli opracować właściwą strategię procesową, pozwalającą osiągnąć sukces. Ten etap planowania jest kluczowym momentem, decydującym o dalszych losach konkretnego długu. Dlatego nie zdawaj się na przypadek, tylko zwróć się do Portalu Dłużnika o pomoc.

Roszczenie Alektum Capital upada w sądzie

Czy Alektum Capital miało podstawy, aby dochodzić od naszego Klienta zapłaty długu? Oczywiście, że nie i wykazaliśmy to we wniesionych do sądu pismach procesowych. Najpierw był sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, a potem wdaliśmy się w merytoryczny spór, podnosząc szereg uargumentowanych zarzutów, wskazujących na niezasadność powództwa. Działaliśmy zgodnie z założonym planem i jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, obrana przez naszych ekspertów w oddłużaniu strategia procesowa, okazała się jakże skuteczna. Wykazaliśmy, że dług w Alektum Capital po prosty nie istniał. Sąd podzielił nasze stanowisko i oddalił całe roszczenie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Roszczenie Alektum Capital