• Home
  • Aktualności
  • Spór z Provident zakończony w apelacji rozliczeniem samego kapitału

Spór z Provident zakończony w apelacji rozliczeniem samego kapitału

Firma Provident działa na rynku pożyczek pozabankowych od bardzo dawna. Jednak i ona w swoich umowach posiada klauzule abuzywne i obciąża konsumentów wysokimi kosztami, które nie zawsze ostają się w sądach. Działaliśmy procesowo jako pełnomocnicy Pani Katarzyny, broniąc ją przed takimi opłatami. Spór z Provident zakończył się dopiero w apelacji, gdzie zapadł wyrok nakazujący zapłatę Provident kwoty niespłaconego kapitału, bez kosztów pożyczki. 

Powód: Provident Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.613,73 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Ograniczenie roszczenia do kwoty 2.909,49 zł, brak kosztów procesu

Co zrobić, kiedy sąd I instancji wydaje niekorzystny dla pozwanego wyrok?

Proszę Państwa mamy niezawisłość sądów, która zobowiązuje sędziów orzekających w sprawach do przestrzegania konstytucji i prawa. W żaden sposób na wydawany wyrok nie mogą mieć wpływy jakiekolwiek uprzedzenia, preferencje, upodobania czy naciski z zewnątrz. Tyle na temat jak powinno być, ale niestety w rzeczywistości bywa czasami inaczej. Nie twierdzimy, że sędziowie wydają niesprawiedliwe wyroki, ale też są ludźmi i mogą się pomylić. Dlatego, gdy okaże się, że zapadł niekorzystny dla pozwanego wyrok, pierwsze co powinien zrobić to złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Zapoznając się z jego treścią, dowie się czym kierował się sędzia wydając takie a nie inne rozstrzygnięcie. Pisząc „dowie się” mamy oczywiście na myśli to, że nad tą analizą usiądą specjaliści w oddłużaniu, a nie ktoś kto nie ma pojęcia na co trzeba zwrócić uwagę. Wówczas, gdy stwierdzimy uchybienia w orzekaniu, mamy podstawy do wniesienia apelacji. Ten środek zaskarżenia jest rozpoznawany w sądzie okręgowym przez inny skład sędziowski. Wówczas sprawa zostanie jeszcze raz przeanalizowana i możemy liczyć na uzyskanie korzystnego wyroku.

Spór z Provident zakończył się dopiero w apelacji

Wniesiona przez mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej apelacja, okazała się skuteczna. Ograniczenie roszczenia Provident, spełniło oczekiwania naszej Klientki. Pani Katarzyna, dzięki naszym wskazówkom jest przygotowana na uregulowanie zasądzonej dopłaty do niespłaconego kapitału udzielonej pożyczki.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Spór z Provident

Telewizja Oddłużeniowa

x