Sprawy procesowe z Profi Credit nie są wcale łatwe. Za każdym razem nasi specjaliści w oddłużaniu starają się wykazać przed sądem, niezasadność naliczania przez ten podmiot ogromnych kosztów udzielanych zobowiązań, którymi obciążani są pożyczkobiorcy. W zdecydowanej większości sporów jesteśmy w stanie ograniczyć roszczenia lub całkowicie zniwelować dług, ale żeby tak się stało zadłużenie w Profi Credit musi trafić do sądu. W prezentowanych dzisiaj sprawach z Profi Credit, nasi Klienci będą musieli dopłacić tylko do wysokości niespłaconego kapitału pożyczek.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 17.427,37 zł, 11.801,65 zł, 10.916,00 zł, 9.926,26 zł, 6.035,51 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt:  Dopłaty do niespłaconego kapitału 6.501,46 zł, 5,672,82 zł, 3.386,78 zł, 3.345,51 zł, 1.914,50 zł, oddalenie powództw w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Zawyżone koszty pożyczek są do podważenia w sądzie

Nakaz zapłaty wydany przez sąd na kwotę, która zdecydowanie przekracza wysokość udzielonej pożyczki, powinien w sposób szczególny zwrócić uwagę pozwanego. Czy aby powód nie zawyżył kosztów? Czy, aby nie zostały przekroczone maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczki? Czy w końcu działania pozywającego są zgodne z dobrymi obyczajami, a koszty w ogóle zasadne? Temu wszystkiemu powinni przyjrzeć się mecenasi z kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu. Tylko oni zajmą odpowiednie stanowisko w sprawie i udzielą właściwej informacji zwrotnej pozwanemu. Powiedzą mu, czy rzeczywiście jest coś winien, a jeżeli już, to ile tak naprawdę może żądać od niego wierzyciel.

Proszę Państwa, profesjonalna pomoc prawna w oddłużaniu, będzie w stanie Wam pomóc, broniąc Was w sądzie przed zawyżonymi kosztami pożyczek, których zapłaty domagają się pozywający.

Warto poddać zadłużenie w Profi Credit ocenie sądu

Jak widać na prezentowanych poniżej wyrokach wydanych przez sądy w sprawach z powództwa Profi Credit, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i czynnie bronić się przed nakazami zapłaty z weksla. Gdyby nie specjalistyczna pomoc w oddłużaniu naszych mecenasów, pozwani musieliby zapłacić bardzo duże kwoty, zawierające oprócz kosztów sądowych i te nienależne Profi Credit.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zadłużenie w Profi Credit

Zadłużenie w Profi Credit