Nie jesteśmy w stanie nawet napisać, który to już raz zakwestionowaliśmy bardzo wysokie koszty pożyczek udzielonych przez Profi Credit. Schemat działania dobrze znany naszym ekspertom w oddłużaniu. Najpierw pożyczkodawca uzyskuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, a potem pozwani szukają u nas pomocy prawnej. Długa obrona, która niejednokrotnie kończy się dopiero w II instancji, w prezentowanych dzisiaj sprawach zakończyła się oddaleniem przez sądy powództw i apelacji w całości. Czy warto się bronić przed roszczeniami? Chyba nikt już nie ma wątpliwości!

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 17.311,05 zł, 10.731,91 zł, 9.327,12 zł, 4.850,50 zł, 2.599,92 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: Powództwa i apelacja oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nie musisz widzieć co należne jest pożyczkodawcy. Mecenasi z Portalu Dłużnika ustalą to za Ciebie

Nie miejcie wyrzutów sumienia, że zawarliście drogą pożyczkę. Mieliście prawo nie rozumieć wszystkich zapisów umowy, a sytuacja życiowa zmusiła Was do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Teraz już nic tego nie zmieni. Teraz sprawą powinni zająć się eksperci w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, którzy ocenią Waszą sytuację i powiedzą jak rzeczywiście sprawy się mają. Ustalimy, wyliczymy wszystko i powiemy jakie dalsze kroki powinieneś podjąć. W przypadku zawyżonych kosztów pożyczki zalecamy obronę w sądzie. Ale to do Ciebie będzie należała ostateczna decyzja, a my postąpimy zgodnie z Twoją wolą.

Warto się bronić przed roszczeniami firm pożyczkowych

Kwoty, których dochodzi od swoich Klientów nakazami zapłaty Profi Credit, nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. Wielokrotnie ich wysokość wprawia naszych specjalistów w oddłużaniu wręcz w zakłopotanie. A to nie my powinniśmy się przecież wstydzić tylko ten, który domaga się od pozwanych sum z kosmosu, nie znajdujących pokrycia w rzeczywistych kosztach związanych z udzielonymi zobowiązaniami. Ale na szczęście jesteśmy, czuwamy i skutecznie pomagamy w obronie przed niezasadnymi roszczeniami Profi Credit. Dzisiaj kolejne oddalone w całości przez sądy powództwa.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

warto się bronić przed roszczeniami

warto się bronić przed roszczeniami