Najpierw była windykacja Provident. Później E-sąd w Lublinie nie widział podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpatrzenia sądowi rejonowemu właściwemu z miejsca zamieszkania naszej Klientki. Ten takowy wydał, ale Pani Kornelia mogła czuć się bezpiecznie, ponieważ to nasi eksperci w oddłużaniu działali w jej sprawie. Zgodnie z wyrokiem sądu, niewielka dopłata zamyka sprawę.

Powód: Provident Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.532,78 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 467,18zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Jak to jest, że jeden sędzia nie widzi podstaw do zasądzenia roszczenia, a inny zgadza się ze stanowiskiem powoda

Ci z Państwa, którzy uważnie czytają artykuły zamieszczane na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, zapewne doczytali, że ostateczna decyzja w sprawach, które trafiły do sądu, należy do sędziego orzekającego w danym sporze. To on podejmuje decyzję jaki zapadnie wyrok czy zostanie (lub nie) wydany nakaz zapłaty. Niejednokrotnie przekonujemy się, że w tych samych sporach zapadają różne decyzje.

Na zdrowy rozum nie powinno mieć to miejsca, bo przecież pozew i zawarte w nim twierdzenia nie zmieniły się, a i przepisy prawa na podstawie, którego wydaje się orzeczenie są takie same. W tym miejscu w żaden sposób nie chcemy podważać niezawisłości sądów, ale i my czasami mamy wątpliwości co do tego w jaki sposób wydawane są wyroki. Bywa, że zupełnie nie zgadzamy się z nimi i odnosimy wrażenie, że sędzia nie zapoznał się jak należy  z dokumentami w sprawie, tylko przyklepał roszczenie i odfajkował sprawę. Dlatego bronimy naszych Klientów przed takimi wyrokami w apelacji.

Windykacja Provident, a po niej sąd i korzystny wyrok

Oddalenie kosztów wykraczających ponad udzielone finansowanie i dopłata do niespłaconego kapitału, kończą sprawę z Provident.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Windykacja Provident