Nakaz w sprawie Profi Credit wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym z weksla jest bardzo niebezpieczny dla pozwanego. Może on bowiem posłużyć (bez nadawanie klauzuli wykonalności) wierzycielowi do zabezpieczenia swoich roszczeń. Aby tego uniknąć koniecznością jest, aby sprawą zajęli się specjaliści w oddłużaniu. To naszej kancelarii Klientki przekazały swoje sprawy z powództwa Profi Credit. Zadbaliśmy o wszystkie aspekty związane z postępowaniem nakazowym, a sądy oddaliły powództwa w całości.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 10.104,75 zł, 5.519,98 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym i związane z nim niebezpieczeństwa

Postępowanie nakazowe to szczególny rodzaj postępowania cywilnego, którego wynikiem będzie wydanie nakazu zapłaty. Uzyskane przez pozywającego w ten sposób orzeczenie sądu ma szczególną moc. Mianowicie nie wymaga nadawania mu klauzuli wykonalności żeby stać się podstawą zabezpieczenia roszczeń powoda.

Nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym są jednymi z dwóch, obok nakazów w postępowaniach upominawczych, rodzajów nakazów zapłaty, jakie mogą wydawać sądy. Ten rodzaj dochodzenia od dłużnika zapłaty jest szczególnie korzystny dla wierzyciela. Pozwala mu bowiem szybko wyegzekwować dochodzoną należność. Dodatkowo, nakaz w postępowaniu nakazowym wydany na podstawie weksla, stanowi tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że na jego podstawie komornik może ściągnąć zasądzone pieniądze od dłużnika i przekazać je do depozytu sądowego do czasu wydania wyroku.

Jak widzimy wydanie przez sąd takiego nakazu zapłaty niesie za sobą wiele niebezpieczeństw dla pozwanego. Obrona tego typu spraw nie jest łatwa i wymaga naprawdę specjalistycznej wiedzy w dziedzinie oddłużania. Dlatego jeżeli nie chcecie zawalić procesu nakazowego, zwróćcie się o pomoc do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika.

Nakaz w sprawie Profi Credit

Ponownie nasi specjaliści w oddłużaniu udowadniają swój profesjonalizm i skuteczność w sprawach, gdzie roszczenia dochodzone są na podstawie wystawionego przez wierzyciela weksla. Jedno powództwo upadło w całości, drugie w połowie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nakaz w sprawie Profi Credit

Nakaz w sprawie Profi Credit