Wierzyciel wtórny pozywając naszego Klienta o tak wysoką kwotę, powinien chyba zdawać sobie sprawę, że jest zobowiązany do szczegółowego wykazania skąd, dlaczego i z jakiego powodu domaga się od pozwanego 24.072,39 zł. No chyba, że Fast Finance liczyło, że Pan Antoni podda się bez walki i dzięki temu spółka zarobi na nim ładną sumkę. Tutaj spotkała pozywającego niespodzianka w postaci naszych mecenasów z Portalu Dłużnika. Skutecznie wykazali, że roszczenie jest bezpodstawne i tym samym dziś kolejna wygrana z Fast Finance.

Powód: Fast Finance S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 24.072,39 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Kiedy wierzyciel pozywa naszym zadaniem jest wykazanie wszelkich nieprawidłowości

Kiedy wierzyciel pierwotny czy wtórny wnosi do sądu pozew o zapłatę, zadaniem naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika jest umiejętne wykazanie wszelkich znajdujących się tam nieprawidłowości, które przemawiają na korzyść pozwanego. Nie do nas należy wykazanie wysokości roszczenia, ponieważ ten obowiązek leży po stronie pozywającego.

My skupiamy się na wyciśnięciu z pozwu i załączników jeżeli takowe są do niego załączone, wszystkiego tego co pozwoli nam na wykazanie niezasadności całego lub części powództwa. Wykorzystujemy cały swój arsenał umiejętności i wiedzy w oddłużaniu, który ciągle doskonalimy, aby zrobić to w sposób najdokładniejszy, merytoryczny i jasny dla sądu. Popieramy każdy zarzut odpowiednimi argumentami, aby wykazać jego zasadność. Bo pamiętajmy, że sam zarzut bez odpowiednich twierdzeń na jego poparcie, nie będzie dla sądu żadnym argumentem.

Sztuka prowadzenia sporów o zapłatę, czy jak my to nazywamy oddłużanie, naprawdę nie jest proste. Tylko ci, którzy siedzą w tym temacie od lat, mogą zagwarantować dłużnikom skuteczną pomoc.

Wygrana z Fast Finance

Dziś wygrana z Fast Finance. Jako pełnomocnicy naszego Klienta, wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieśliśmy odpowiednio uargumentowane zarzuty, wskazująca nasze stanowisko w związku z niezasadnością roszczenia. Sąd oddalił w całości powództwo Fast Finance.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wygrana z Fast Finance