Niewielki dług, który był wynikiem niespłaconej do końca chwilówki, nie wiedzieć dlaczego urósł do kwoty 3.375,24 zł. Cesja do funduszu Raport zmieniła losy tej sprawy, a już na pewno szczęściu pomógł nasz Mecenas. Po analizie dokumentów nie mieliśmy wątpliwości, że należy się bronić bowiem powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Skutecznie wykazaliśmy, że nic podobnego nie należy się funduszowi. Sąd po zapoznaniu się z naszymi pismami procesowymi przyznał nam rację i oddalił powództwo w całości.

Powód: Raport NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 3.375,24 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dlaczego skuteczne wniesienie sprzeciwu / zarzutów od nakazu zapłaty ma kluczowe znaczenie dla sprawy ?

Proszę Państwa, procedura cywilna na której oparty jest proces jest jasna i czytelna. Nie ma tutaj mowy o żadnej dowolności. Jakakolwiek pomyłka proceduralna, czy formalna może zaważyć na całej sprawie. Ale tym co jest kluczowe w sporach o zapłatę, to właśnie odpowiednie odniesienie się do wydanego przez sąd na posiedzeniu niejawnym nakazu zapłaty. Tylko skuteczne wniesienie sprzeciwu (nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym), czy zarzutów (nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym) spowoduje utratę jego mocy i skierowanie sprawy na rozprawę. Aby uniknąć błędów, zalecamy zwrócenie się w tej kwestii o pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu takiej jak Portal Dłużnika.

Cesja do funduszu Raport i kolejna wygrana naszej Kancelarii

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty jaki wnieśli nasi mecenasi z Portalu Dłużnika, otworzył naszej Klientce drogę do merytorycznej obrony w sądzie, przed roszczeniem jakiego domagał się od niej fundusz Raport. Można powiedzieć, że cesja do funduszu Raport tylko otworzyła drogę do wygranej w sądzie. Jako pełnomocnicy Pani Wandy skutecznie wykazaliśmy nieistnienie roszczenia. Sąd wydał wyrok, którego sentencją jest całkowite oddalenie powództwa wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Cesja do funduszu Raport