Czy fundusz sekurytyzacyjny właściwie wykazał dochodzone roszczenie? Sąd rejonowy orzekający w tej sprawie zgodnie z naszymi przypuszczeniami wydał wyrok oddalający powództwo Funduszu w całości. Okazało się, że roszczenie nie było prawidłowo wykazane, a to przecież na pozywającym ciąży obowiązek wykazania roszczenia. Poniżej wyrok w tej sprawie.

Powód: Eques Debitum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 3.710,23 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Niezasadne pozwy i specjalistyczna pomoc w oddłużaniu

Nie ma co tu się za dużo rozpisywać. Niezasadność wnoszonych do sądów powództw jest powszechna. Te nadużycia wobec pozywanych są nagminnie  stosowaną praktyką i jak widać bardzo opłacalną. Możemy to zaobserwować na przykładzie podmiotów zajmujących się skupowaniem wierzytelności. Widzimy, że wcale ich nie ubywa, a wręcz notuje się tendencję wzrostową. Będzie tak dopóki wśród dłużników nie stanie się czymś powszechnym zwyczaj korzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Tylko ona będzie w stanie zagwarantować kompleksowe zajęcie się sprawami przez profesjonalistów w tej dziedzinie.

Czy fundusz sekurytyzacyjny właściwie wykazał dochodzone roszczenie?

Wielokrotnie bronimy naszych Klientów przed pozwami o zapłatę, gdzie pozywający w żaden sensowny sposób nie potrafią wykazać podstawy roszczenia, jego wysokości, legitymacji czynnej w procesie, albo wypłaty dochodzonych pozwem pieniędzy. Może brzmi to absurdalnie, ale tego typu absurdów w sprawach o długi jest wiele. Przecież gdyby było inaczej na pewno nie mielibyśmy tak wielu sukcesów na koncie. Dlatego tylko aktywna i przemyślana obrona przed nakazem zapłaty jest w stanie obronić dłużnika przed niezasadnymi pozwami. Pani Edyta pokazała Eques Debitum gdzie raki zimują i teraz jest z siebie bardzo dumna, że nie zasypała gruszek w popiele. Zwracając się do Portalu Dłużnika o pomoc podjęła najlepszą decyzję. Poniżej wyrok w tej sprawie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Czy fundusz sekurytyzacyjny właściwie wykazał dochodzone roszczenie