Nie zawsze postępowanie, w którym uczestniczymy kończy się wyrokiem. Dlaczego? Banki często cofają pozwy zapewne bojąc się przegranych. I tu kolejny raz wracamy do problemu wyboru kancelarii oddłużeniowej. Może się okazać, że wybór szanowanej przez banki kancelarii prawnej z dużym doświadczeniem spowoduje, że bank odda sprawę walkowerem i wycofa się z sądu, a postępowanie zostanie umorzone.

Dlaczego sądy umarzają postępowania?

Postępowanie cywilne, bo w takim trybie prowadzone są sprawy o zapłatę, prowadzone są według ściśle określonych zasad ujętych w kodeksie postępowania cywilnego. Jak to jest w prawie, nie ma tutaj miejsca na samowolę i luźne ustalanie przebiegu sporów. Wszystko podlega określonym regułom i zasadom do których przestrzegania zobligowane są wszystkie strony. Wszelkie uchybienia mogą skutkować wydaniem przez sąd niekorzystnego dla pozwanego wyroku, zwrócenia pozwu wierzycielowi czy umorzeniem postępowania.

To ostatnie ma miejsce, gdy sąd w określonym terminie wezwał powoda do uzupełnienia braków. Jeżeli powód tego nie zrobi, musi się liczyć, że postępowanie zostanie umorzone.

Jest też jeszcze jedna możliwość. Powód może cofnąć pozew ze skutkiem prawnym. Może się tak stać bez zgody pozwanego do rozprawy, albo po rozprawie za zgodą pozwanego.

Banki często cofają pozwy

Poniżej prezentujemy przypadki, wcale nie rzadkie, w których banki cofnęły powództwa. Najpewniej były przekonane o przegranych i zdecydowały się “uciec” z sądów. Pokazuje to, że wybór kancelarii oddłużeniowej to klucz do rozstrzygnięcia na korzyść pozwanego. Może się bowiem okazać, co widać na poniższych postanowieniach, że bank nie zdecyduje się na dalsze procesowanie tylko cofnie pozew ze skutkiem prawnym.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

banki często cofają pozwy

banki często cofają pozwy

banki często cofają pozwy

banki często cofają pozwy