Kancelaria oddłużeniowa Portal Dłużnika kolejny raz stanęła na wysokości zadania. Pozew funduszu Prokura oddalony w całości. A co jeszcze bardziej nas cieszy to fakt, że dochodzone roszczenie przez wierzyciela wtórnego, praktycznie nie było spłacone u pożyczkodawcy. Analiza dokumentów jakie złożyła Prokura wnosząc pozew do sądu, dostarczyła nam bardzo mocnych argumentów. Wykazaliśmy, że dochodzona nakazem zapłaty kwota jest nienależna Funduszowi. I jak można zobaczyć na wyroku, w pełni zgodził się ze stanowiskiem naszych specjalistów, oddalając pozew Prokura w całości i obciążając powoda kosztami procesu.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 2.730,86 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sprawa łatwa czy trudna? Niekompetencją każdą można położyć

Padają opinie, że z jednymi pozywającymi można wygrać bez większego wysiłku a z innymi trzeba przygotować się na ciężką i długą batalię. W sumie nie możemy się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Do naszej kancelarii prawnej Portal Dłużnika, która specjalizuje się w oddłużaniu, zgłaszają się o pomoc pozywani przez najróżniejsze podmioty. I rzeczywiście mamy sprawy tak zwane „pewniaki” i są takie, w które musi zaangażować się większy zespół mecenasów. Ale w sumie czy ma to większe znaczenie? Dla nas nie, ponieważ nadrzędnym celem, który nam przyświeca jest zmniejszanie zadłużenia naszych Klientów i do każdego powództwa podchodzimy tak samo solidnie i z należytą starannością.

Proszę Państwa, nie można sugerować się, że z danym podmiotem łatwiej czy trudniej jest wygrać. Jeżeli nawet do powództwa, które na 100% powinno upaść w sądzie, podejdziemy nieprofesjonalnie, to położymy oczywistą sprawę. Sędzia orzekający nie będzie gdybał co jest, a czego nie ma w pismach procesowych lub snuł przypuszczenia, która strona rzeczywiście ma rację. On opiera się na tym co widzi, czyli na dokumentach dostarczonych przez strony. Nawet jeżeli osobiście uważa, że zapadnie niesprawiedliwy wyrok, to taki musi wydać opierając się na dowodach jakie ma przed sobą. Pokazuje to jasno, jak ważna jest specjalistyczna pomoc w sprawach o długi. Tylko ona zagwarantuje dłużnikom możliwość zmniejszania zadłużenia i korzystne dla nich rozstrzyganie sporów przez sąd.

Pozew funduszu Prokura oddalony w całości

Kolejna Klientka reprezentowana przez mecenasów z Portalu Dłużnika w sporze z Prokura i kolejny spór z tym podmiotem zakończony pełnym sukcesem. Pozew funduszu Prokura oddalony w całości. Taki jest finał tej sprawy.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew funduszu Prokura oddalony w całości