Każda droga, którą prowadzimy naszych Klientów do oddłużania jak i odzyskiwania nienależnie pobranych przez podmioty finansowe pieniędzy jest dobra. Liczy się to, że prowadzi do właściwego celu, którym jest zmniejszanie zadłużenia, bądź odzyskiwanie bezpodstawnych wpłat. W opisywanej dziś sprawie Fundusz Best II przegrał proces do którego wróciliśmy po wielu latach skutecznej egzekucji, a następnie skierowaliśmy wezwanie o zwrot bezpodstawnie wyegzekwowanych środków. Fundusz Best II bez większych problemów pieniądze zwrócił, a my przekazaliśmy je dalej naszej Klientce. To niesamowite, jak czasem karta może się odwrócić w zasadzie z dnia na dzień. Nie dość, że nie ma długu, nie dość że nie ma komornika, to do naszej Klientki trafiła jeszcze pokaźna kwota 23.488,42 zł

Wezwany: Fundusz Best II
Wartość przedmiotu sporu: 23,488,42 zł
Zadanie: Wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych wpłat
Uzyskany efekt: Best zwraca bezpodstawnie wyegzekwowane 23.488,42 zł

Oddłużanie to także odzyskiwanie od wierzycieli nienależnie pobranych opłat

Każdego dłużnika ucieszyłby zastrzyk gotówki ze strony, której się go najmniej spodziewał. Nigdy przecież nie przyszło mu nawet na myśl, że to teraz on będzie mógł domagać się zwrotu pieniędzy od swojego wierzyciela. Jak pokazuje nasza praca oddłużeniowa, coraz częściej role się zmieniają. I ten, który jeszcze tak niedawno był tak ostro windykowany, czy ciągany po sądach, może to samo zrobić ze swoim pożyczkodawcą, czy wierzycielem wtórnym.

Jako specjaliści w oddłużaniu, mecenasi z Portalu Dłużnika zawsze zaczynają odzyskiwanie nienależnie pobranych od naszych Klientów pieniędzy, poprzez wezwania do zwrotu. Chcemy „załatwić” sprawę polubownie. Czasami się nam to skutecznie udaje, ale niestety częściej musimy wyrywać te niezasadnie pobrane pieniądze, wnosząc pozwy o zapłatę.

Fundusz Best II zwraca 23.488,42 zł

Jak widać sprawa w sądzie obarczona dodatkowymi kosztami nie była nikomu potrzebna. Wierzyciel wtórny nie robił żadnych problemów. Nasza Klientka jest zachwycona z takiego obrotu sprawy, ponieważ nie musi czekać długich miesięcy na zakończenia procesu i uprawomocnienie się wyroku.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Fundusz Best II