Poniżej kolejna wygrana sprawa z powództwa ID Finance. Tym razem walczyliśmy o skromne 1273 zł nie licząc kosztu procesu oraz odsetek za opóźnienie w spłacie. Jak widać sąd podzielił nasze zarzuty i powództwo firmy pożyczkowej oddalił w całości obciążając powoda kosztami procesu.

Powód: ID Finance Poland Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 1.273,10 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Specyfika postępowania uproszczonego

Większość prowadzonych przez naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika spraw związanych z roszczeniami o zapłatę jest rozpatrywana przez sądy w postępowaniu uproszczonym. Obejmuje ono dochodzone pozwem roszczenia nie przekraczające 20.000 zł. Specyfika tego typu postępowania polega na tym, że każdy pozew o zapłatę związany z roszczeniem o niespłaconą pożyczkę może dotyczyć tylko jednego zobowiązania. Nie mogą być one kumulowane chyba, że dotyczą tej samej umowy.

Wielu naszych Klientów, których zobowiązania są po cesjach, posiada długi u jednego wierzyciela wtórnego z kilku, czy nawet kilkunastu chwilówek. W takim przypadku, musi być za każdym razem składany do sądu nowy pozew, dotyczący konkretnego zadłużenia. Ważne także jest, że w tego typu postępowaniach pozew musi zostać wniesiony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Wiele tutaj zależy jak do sprawy podejdzie konkretny sędzia prowadzący spór i jak poprowadzi proces.

Wygrana sprawa z powództwa ID Finance

Musimy przyznać, że nasz Klient bardzo się denerwował czekając na sentencję wyroku w swojej sprawie z powództwa ID Finance. Liczył na naszą profesjonalną pomoc. Jak widać nasi specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika spisali się jak trzeba. Poniżej wygrana sprawa z powództwa ID Finance.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wygrana sprawa z powództwa ID Finance