Jak można zobaczyć na wyroku zamieszczonym poniżej, wygrana z firmą pożyczkową Profi Credit jest możliwa. Tym bardziej, gdy wypowiedziana pożyczka w Profi Credit zawierała bardzo wysokie koszty pozaodsetkowe np. koszty ubezpieczenia. Zawsze należy bezwzględnie poddać analizie to co podpisał pożyczkobiorca i jakie okoliczności zostały wskazane w treści pozwu oraz same załączniki do pozwu o ile takowe są. Bardzo często w takich sprawach okazuje się, że można wygrać w znaczącej części lub całości. Tak jak w dzisiejszej sprawie naszego Klienta, w której skutecznie wykazaliśmy między innymi nienależne ogromne koszty pożyczki. Sąd podzielił nasze stanowisko i oddalił powództwo Profi Credit w całości.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: 7.447,64 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak kosztów procesu, brak odsetek

Często najlepszym wyjściem dla dłużnika będzie, kiedy jego długiem zajmie się sąd

Problemy ze spłatą pożyczki najczęściej kończą się skierowaniem przez pożyczkodawcę sprawy do sądu. Celem takiego działania jest uzyskanie nakazu zapłaty i możliwie jak najszybsze odzyskanie pieniędzy. Ale jak nieustannie podkreślamy w naszych artykułach, właśnie wtedy dłużnik może wykazać, że wcale nim nie jest. Oczywiście nie można generalizować i twierdzić, że należy się cieszyć ze wszystkich pozwów wnoszonych przez wierzycieli. Przecież nie zawsze udaje się w sądzie wygrać, choć tylko sąd może sprawić, że to czego domaga się od nas pozywający, okazuje się mu nienależne. Gdyby nie merytoryczna analiza dokumentów i finalnie wydanie wyroku, większość nie miałaby pojęcia, że domagano się od nich czegoś co w ogóle nie powinno mieć miejsca.

Tylko sąd może raz na zawsze stwierdzić wydanym przez siebie wyrokiem, jaki tak naprawdę jest status długu, którego domaga się wierzyciel. Dzięki specjalistycznej pomocy w oddłużaniu mecenasów z Portalu Dłużnika, będziemy mogli merytorycznie zająć się każdą sprawą, która trafiła do sądu.

Wypowiedziana pożyczka w Profi Credit

Za nami kolejne oddalone przez sąd powództwo Profi Credit i kolejny wolny od długu i uciążliwej windykacji Klient. Jak się okazało wypowiedziana pożyczka w Profi Credit zawierała bardzo wysokie koszty, których nasz Klient nie był świadom.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wypowiedziana pożyczka w Profi