Jasną sprawą  jest, że wierzyciel wtórny podejmując decyzję o dochodzeniu roszczenia przed sądem powinien wykazać istnienie oraz wysokość wierzytelności. W tym celu powinien załączyć do pozwu odpowiednie dokumenty wykazujące, że takie roszczenie rzeczywiście istnieje, a sam posiada legitymację czynną do jego dochodzenia przed sądem. Co więc zrobić, gdy fundusz sekurytyzacyjny wnosi pozew do sądu? Dziś przykład kolejnej sprawy, a odpowiedź nasuwa się sama. Debito NSFIZ pozwało Pana Bartosza na 5.236,47 zł. Ale „zapomniało” sprawdzić jak to rzeczywiście jest z tym długiem, którego domagało się aż w sądzie. Nasi specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika bardzo skutecznie to „zapominalstwo” wykorzystali w zarzutach zawartych w sprzeciwie i pismach procesowych.

Powód: Debito NSFIZ
Wysokość długu: 5.236,47 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Fundusz sekurytyzacyjny wnosi pozew do sądu…

Kiedy fundusz sekurytyzacyjny wnosi pozew do sądu zaczyna robić się poważnie. A o grożącym Ci niebezpieczeństwie dowiesz się dopiero w chwili, kiedy będzie już on w posiadaniu orzeczenia wydanego przez sąd w postaci nakazu zapłaty. Dokument ten wydany na posiedzeniu niejawnym, jest dla wielu dłużników pierwszym sygnałem o toczącym się przeciw nim postępowaniu. W żaden sposób nie możesz sobie tłumaczyć, że jest to jakąś pomyłką, bo przecież nie podpisywałeś żadnej umowy z takim podmiotem. Pamiętaj, że nieznajomość przepisów prawa nie zwolni Cię od ewentualnej odpowiedzialności. Brak reakcji z Twojej strony spowoduje, że bezpowrotnie stracisz możliwość obrony, a nakaz zapłaty się uprawomocni. Chowając głowę w piasek skazujesz się na życie w jeszcze większej biedzie i z komornikiem na karku.

Czy tak to powinno wyglądać? Zapewne nie, ponieważ tylko zajęcie stanowiska w sprawie może zmienić bieg wydarzeń i dać szansę pozwanemu na merytoryczną obronę. A w tym pomogą Państwu mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, którzy mają ogromne doświadczenie w oddłużaniu i w obronie pozwanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

Skuteczna obrona przed pozwem Debito NSFIZ

Mecenasi z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, występując przed sądem jako pełnomocnicy naszego Klienta, skutecznie wykazali, że dochodzone pozwem roszczenie w ogóle nie istnieje. Ten wydał orzeczenie oddalające powództwo w całości. Dzięki temu Pan Bartosz może zamknąć rozdział pod tytułem Debito NSFIZ.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Fundusz sekurytyzacyjny wnosi pozew