Nasza kancelaria prawna z Łodzi vs Universe 3

Nasza kancelaria prawna z Łodzi pomogła Pani Krystynie w sporze z funduszem sekurytyzacyjnym Universe 3. Kobieta zdecydowała się na powierzenie tego zadania profesjonalistom, ponieważ sama nie miała wiedzy prawnej, jak i przede wszystkim nie chciała ryzykować, że przez swoją nieudolność w tej dziedzinie, doprowadzi do położenia sprawy. Decyzja nader roztropna i jak widać trafna. Dzięki działaniom naszego Mecenasa powództwo zostało oddalone w całości.

Wierzyciel: Universe 3 NSFIZ
Wysokość długu: 2.625,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Pełnomocnictwo i rola pełnomocnika w sprawie

Pełnomocnictwo daje możliwość w świetle prawa do występowania w imieniu tego, który takowego pełnomocnictwa udziela. Państwo jesteście mocodawcami udzielającymi pełnomocnikowi zgody na podejmowanie za Was decyzji. Należy pamiętać, że podjęte przez pełnomocnika decyzje będą wiążące dla sądu. Można napisać, że będzie on Państwa głosem i jego działania będą niosły za sobą całą odpowiedzialność, jak i konsekwencje.

Rola pełnomocnika w sprawie jest bardzo ważna, a nawet możemy napisać z pełną odpowiedzialnością, że decydująca. To od jego wiedzy, kompetencji i umiejętności zależy przebieg wydarzeń. Dlatego podejmując decyzję o przekazaniu swojego losu w drugie ręce, powinniśmy głęboko się nad tym zastanowić. Po pierwsze, musi to być prawnik z kancelarii specjalizującej się w danej dziedzinie, a w naszym przypadku osoba głęboko siedząca w problematyce długów. Po drugie, dłużnik powinien mieć pełne zaufanie co do kompetencji i tego, że na żadnym etapie sporu pełnomocnik nie będzie działał na jego szkodę, nawet kiedy miałoby to być działanie niezamierzone. A po trzecie bardzo ważne tez jest zaufanie, którym obdarzamy tego, który będzie nas reprezentował. Bez tego w żadnym wypadku nie możemy mówić o dobrej współpracy.

Kancelaria prawna z Łodzi vs Universe 3

Portalu Dłużnika to tak naprawdę kancelaria prawna z Łodzi. Specjalizujemy się w oddłużaniu i staramy się zapobiec najgorszemu, czyli komornikowi. Kolejny raz argumentacja przedstawiona przez nas argumentacja była tak trafna i poparta dowodami, że sąd nie miał wątpliwości i oddalił powództwo w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

kancelaria prawna z Łodzi

Telewizja Oddłużeniowa

x