Jak dobrze jest wiedzieć, że można walczyć w sądzie o swoje prawa. A prawem dłużnika jest uczciwe traktowanie go przez firmę pożyczkową, w której zaciągnął zobowiązanie i spłacił je w całości. Oczywiście jak to bywa w przypadku Vivus, wielu konsumentów zanim uregulowało swoją należność, wielokrotnie dokonywało wpłat na przedłużenia odraczając terminu spłaty całej pożyczki. Często sumując te opłaty nawet i nasi specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika są w szoku. Dlatego stoimy na stanowisku, że należy odzyskiwać wpłacane w ten sposób pieniądze, ponieważ są one nienależne pożyczkodawcy. Nie inaczej stało się w dzisiejszej sprawie, gdzie w imieniu Pana Mariana wystąpiliśmy do sądu o wydanie nakazu zapłaty na prawie 18000 zł. I jak widać mamy orzeczenie sądu i teraz czekamy co zrobi Vivus. Czy zapłaci, czy dalej będzie się z nami spierał na drodze sądowej, a warto przypomnieć, że dotąd zawsze przegrywał podobne sprawy.

Pozwany: Vivus Finance Sp. z o.o.
Wysokość długu: 17.818,40 zł
Zadanie: Odzyskanie opłat za przedłużenia
Uzyskany efekt: Uzyskanie nakazu zapłaty na kwotę 17.818,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Sporne opłaty za przedłużenia

Pisaliśmy już jakiś czas temu, że orzecznictwo co do pobierania opłat za przedłużanie pożyczek jest już ugruntowane. Sądy jednoznacznie stoją na stanowisku, że te opłaty są nienależne pożyczkodawcy. Jednak nadal większość instytucji pozabankowych za nic nie chce dobrowolnie zwracać pieniędzy za ten niezgodny z prawem proceder. Bez dwóch zdań są to opłaty abuzywne, które w ogóle nie powinny być pobierane, a jeżeli już to wierzyciel ma obowiązek zaliczać uiszczaną przez konsumenta kwotę na poczet kapitału pożyczki, dzięki czemu byłaby sukcesywnie spłacana. I specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika i Klienci firm pożyczkowych wiedzą, że tak się nie dzieje. Dlatego reprezentujemy ich w sądzie i wnosimy z sukcesem pozwy o odzyskanie tych opłat

Klient pozwał Vivus o zwrot 17818,40 zł

Dziś kolejna sprawa kiedy to były Klient pozwał Vivus o zwrot opłat za tzw. przedłużenia. Nie pierwszy raz Portal Dłużnika stawia firmę pożyczkową Vivus pod ścianą i wykazuje w sądzie, że pobrane przez nią opłaty za przedłużenia są jej nienależne i należy je natychmiast zwrócić. Jeżeli firma pożyczkowa nie chce na drodze polubownej rozwiązać tego sporu nie pozostaje nic innego jak pozew. Pan Marian już wie, że prędzej czy później odzyska sporą sumkę, prawie 18.000 zł nie licząc kosztów procesu i odsetek. Sąd stanął po stronie naszego Klienta i nakaz zapłaty jest już w naszym posiadaniu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Klient pozwał Vivus