Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty i broniąc naszego Klienta prawnicy z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika mają pewność, że zapadnie wyrok na jego korzyść. A tutaj niespodzianka i sąd przyznaje rację Kancelarii Medius, która pozwała Pana Adama o prawie 4500 zł. Niedowierzanie i pełne zaskoczenie, ale cóż nie załamaliśmy rąk i złożyliśmy wniosek o uzasadnienie wyroku. Nasi specjaliści znaleźli w nim wiele punktów zaczepienia, które posłużyły nam do zaskarżenia wyroku wydanego przez sąd rejonowy i dziś prezentujemy efekt tych działań. Kancelaria Medius przegrywa w sądzie odwoławczym. Sąd zmienił w całości wyrok oddalając powództwo w całości, a kosztami za obie instancje obciążył powoda.

Wierzyciel: Kancelaria Medius S.A.
Wysokość długu: ok. 4.500,00 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Uznanie apelacji w całości przez sąd II instancji

Zaskarżenie wyroku wydanego przez sąd I instancji

Mimo, że od kilkunastu lat specjalizujemy się w oddłużaniu i potrafimy właściwie ocenić szanse na wygraną, czy przegraną w konkretnej sprawie i Portalowi Dłużnika sądy nie raz robią niemiłe „niespodzianki”. Nie na darmo powtarzamy, że ostateczne rozstrzygniecie sporu zależy od sędziego prowadzącego sprawę. Ponoć niezawisłość sądu ma zapewnić stabilność w wykonywaniu funkcji wymiaru sprawiedliwości i zapobiec wywieraniu jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu na wydawany wyrok. Ma on być orzeczeniem wydanym bezstronnie, ze szczególną starannością i bez pokrzywdzenia żadnej ze stron. Jednak jak sami widzimy różnie z tym bywa. Zdarza się, że wydany wyrok w zasadzie ma się nijak do przedstawionych przez obronę argumentów, które są poparte twardymi dowodami. Czasami odnosimy wrażenie, że prowadzący sprawę w ogóle nie zapoznał się z tym co nasi prawnicy napisali w pismach procesowych. Na szczęście istnieje środek odwoławczy od wyroku wydanego przez sąd I instancji. A jest nim zaskarżenie wydanego orzeczenie i wniesienie apelacji.

Kancelaria Medius przegrywa w sądzie odwoławczym

Kancelaria Medius nie za długo cieszyła się wyrokiem jaki wydał sąd I instancji uznając jej roszczenie wobec Pana Adama. Mecenasi z Portalu Dłużnika nie zgadzali się z wydanym orzeczeniem i wnieśli apelację. Jak widać na wyroku poniżej nie pomyliliśmy się uznając, że prawda leży po stronie naszego Klienta. Apelacja została uwzględniona w całości. Kancelaria Medius przegrywa w sądzie odwoławczym i wyrok jest prawomocny.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Kancelaria Medius przegrywa w sądzie odwoławczym

Kancelaria Medius przegrywa w sądzie odwoławczym