Nie często zdarzają się nam wyroki wydawane przez sąd I instancji, gdzie ewidentnie roszczenie Profi Credit jest rażąco zawyżone, a sędzia jednak orzeka w całości na rzecz powoda. Tym razem mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją. W zasadzie zdawaliśmy sobie sprawę, że roszczenie firmy pożyczkowej nie może zostać oddalone w całości, ale zasądzenie całego roszczenia było wysoce krzywdzące dla naszej Klientki. Dlatego z porozumieniu z Panią Marią, podjęliśmy decyzję o wniesieniu apelacji w jej imieniu. Po zaskarżeniu wyroku, który wydał sąd rejonowy uzyskaliśmy orzeczenie zdecydowanie zmniejszające roszczenie Profi Credit i zdaniem naszych prawników sprawiedliwe. Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki, oddalenie prawie o połowę dochodzonej kwoty i koszty sądowe rozłożone po obu stronach sporu. Apelacja w sprawie Profi Credit w tym przypadku okazała się zasadna.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 11.000,00 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Dopłata do kwoty kapitału 6057,17 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie

Jeżeli są podstawy do wniesienia apelacji, należy to bezwzględnie zrobić

Nie w każdej sprawie prawnicy z Portalu Dłużnika zalecają wnoszenie apelacji. Ten środek odwoławczy także niesie za sobą poniesienie przez dłużnika kosztów. Dlatego nie należy tego robić dla zasady czy, pisząc wprost, po prostu bezmyślnie. Zapłacimy za to przegraną i jeszcze większymi kosztami związanymi z postępowaniem apelacyjnym. Tego typu czynność musi być poprzedzona dokładną analizą sprawy i uzasadnienia wyroku, które otrzymujemy z sądu I instancji.

Aby Państwa apelacja była skuteczna, bezwzględnie zalecamy, żeby wszystkimi formalnościami z nią związanymi zajęli się profesjonaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Tylko taka pomoc będzie korzystna dla przegranej strony. W rzeczywistości, kiedy widzimy realne szanse na wniesienie apelacji, nie boimy się podjąć ryzyka. Bo pamiętajmy, że to nie my wydajemy wyrok tylko sąd. I to w jego gestii jest ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów i argumentów zawartych w zaskarżeniu. Tylko profesjonalnie przygotowana apelacja daje szanse na uzyskanie korzystnego wyroku, zmieniającego rozstrzygnięcie z I instancji.

Apelacja w sprawie Profi Credit

Nie raz już zaznaczaliśmy, że nie zawsze jest możliwość oddalenia prze sąd powództwa w całości. Kiedy dochodzone roszczenie główne jest bezsporne i dodatkowo poparte mocnymi papierami to zmniejszenie dochodzonej przez pozywającego kwoty, będzie dla dłużnika dużą oszczędnością i jednoczesnym  zmniejszeniem długu. Tak stało się w sprawie z powództwa Profi Credit, ale dopiero w sądzie II instancji. Po wniesieniu przez specjalistów w oddłużaniu apelacji mogliśmy liczyć na sprawiedliwy wyrok.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacja w sprawie Profi Credit