Zdarzają się sytuacje, kiedy to zamiast sądu jest komornik. Ale nawet wtedy, gdy dłużnik nie został prawidłowo zawiadomiony o toczącym się postępowaniu, często są jeszcze przesłanki by wrócić do sprawy. Dzieje się tak na przykład, gdy pozwany nie mieszkał już pod adresem, gdzie była kierowana korespondencja z sądu i w związku z tym, z niezależnych od siebie przyczyn nie miał możliwości obrony. Właśnie tak wyglądała sprawa długu naszego Klienta wobec Prokura NSFIZ. Kiedy zagłębił się w lekturę artykułów na stronie naszej Kancelarii dowiedział się, że jednak i dla niego może być jeszcze szansa na obronę. I jak widać pomoc naszych specjalistów okazała się bezcenna. Wznowiliśmy postępowanie i jeszcze wykazaliśmy jego niezasadność. Sąd oddalił powództwo w całości.

Wierzyciel: Prokura NSFIZ
Wysokość długu: ok. 3.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Gdy zamiast sądu jest komornik

Zdarza się i to nie tak rzadko, że nasz Klient czeka na nakaz zapłaty lub zawiadomienie o terminie rozprawy, a w zamian tego dostaje zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Wtedy jest płacz, panika i strach w oczach. Bardzo często winna takiej sytuacji jest zmiana adresu i nawet jeżeli dłużnik zawiadamiał o nowym miejscu zamieszkania, wierzyciele potrafią wskazywać stary adres. A gdy do tego jeszcze przesyłka wróci z adnotacją “nie podjęto w terminie” sprawa jest załatwiona. Sąd uznaje, że przesyłkę doręczono prawidłowo i po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności sprawa może trafić do komornika.

Najdziwniejsze, że komornik w takiej sytuacji raczej nie ma problemu z odnalezieniem dłużnika. Doręcza zawiadomienie o wszczęci egzekucji, a równolegle zajmuje rachunek bankowy, wynagrodzenie i inne składniki majątku dłużnika wskazane we wniosku egzekucyjnym.

Prokura NSFIZ

Prokura musi pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Już raz egzekwowany przez komornika nienależny Funduszowi dług, nie trafi tam ponownie. Zadbali o to nasi specjaliści z Portalu Dłużnika. Powództwo oddalono w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

zamiast sądu jest komornik

zamiast sądu jest komornik