Poniżej kolejna wygrana cesja do Kredyt Inkaso. Pani Agata zgodnie z wydanym przez sąd nakazem zapłaty miał wynosić prawie 13000 zł. No dobrze, Fundusz miał nakaz, ale to jeszcze nie wszystko. Musiał udowodnić, że w takie wysokości dług istnieje. I tutaj dla pozywającego zaczęły się schody. Kobieta zwrócił się do naszej Kancelarii o pomoc, a my podnieśliśmy szereg zarzutów. Jak się okazało sprawdziły się nasze przypuszczenia. Powództwo zostało przez sąd ograniczone blisko o 10000 zł, nie mówiąc już o braku kosztów procesu, odsetek itd. Nasza Klientka z dochodzonych przez Fundusz 13000 zł, będzie musiała dopłacić ok 3400 zł.

Wierzyciel: Kredyt inkaso I NSFIZ
Wysokość długu: 13.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata 3397,49 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie

Czy muszę spłacać tę pożyczkę?

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w oddłużaniu. Nasze działania są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i w żaden sposób nie może być inaczej. Nie potrafimy nawet napisać, ile to razy podczas konsultacji prawnej padało z ust dłużników pytanie: „Panie Mecenasie, czy muszę spłacać tę pożyczkę?” Dopóki nie zapoznamy się z dokumentami w sprawie, nie możemy z całą pewnością udzielić odpowiedzi. To w papierach są zawarte informacje na podstawie, których jesteśmy w stanie ocenić na ile wierzyciel ma rację, na ile roszczenie jest zasadne, czy w końcu jakie są szanse na obronę. Nie bylibyśmy uczciwi twierdząc, że każda sprawa kwalifikuje się na oddalenie czy ograniczenie roszczenia.

Kancelaria Prawna Exire bardziej rozpoznawalna jako Portal Dłużnika, nigdy nie wskazuje swoim Klientom jak oszukiwać wierzyciela. Zawsze podejmowane przez nas czynności, udzielane porady są zgodne z prawem i z zasadami współżycia społecznego. Nasz zespół specjalistów zapracował na nią bardzo ciężko i w żaden sposób nie możemy sobie pozwolić, aby to się zmieniło. Więc, jeżeli coś rzeczywiście należy się pożyczkodawcy czy wierzycielowi wtórnemu, zawsze o tym mówimy dłużnikowi, przedstawiając realne szanse na obronę przed roszczeniem. Uczciwość jest naszą nadrzędną zasadą.

Cesja do Kredyt Inkaso

Dzięki wyrokowi jaki wydał sąd I instancji, nasza Klientka zaoszczędziła 10000 zł. Jest bardzo zadowolona z takiego obrotu sprawy. Wie, że długi należy spłacać, ale w wysokości jaka jest rzeczywiście należna. W dzisiejszej sprawie zapadło rozstrzygnięcie nakazujące dopłatę do niespłaconego kapitału pożyczki i oddalenie w pozostałym zakresie niezasadnego roszczenia.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Cesja do Kredyt Inkaso

Cesja do Kredyt Inkaso