Chociaż dług naszej Klientki nie był wielki, bo wynoszący około 1300 zł, to Skuteczne Windykacje uderzyła z przytupem. Wystąpiła do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który notabene uzyskała. A jak wiadomo obrona przed tego typu nakazem jest o wiele trudniejsza. Dlatego Pani Lidia chcąc mieć pewność, że jej sprawa zostanie poprowadzona prawidłowo, zgłosiła się do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika po pomoc. Jak zawsze zajęliśmy się wszystkim z wielką starannością i profesjonalizmem. Zrobiliśmy wszystko, aby powstrzymać bieg wydarzeń prowadzący prosto do komornika. W imieniu naszej Klientki wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty, wniosek o zawieszenie wykonalności nakazu i podjęliśmy się obrony procesowej. Jak widać sąd oddalił powództwo Skuteczne Windykacje w całości.

Wierzyciel: Skuteczne Windykacje
Wysokość długu: ok. 1.300,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Kiedy odbierasz nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym…

Dłużniku, kiedy odbierasz przesyłkę z sądu, a w niej znajduje się nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, natychmiast podejmij właściwe kroki. Pamiętaj, że ma on o wiele większą moc sprawczą, niż ten wydany w postępowaniu upominawczym. To co je łączy to fakty, że oba zostają wydane przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Skuteczne wniesienie sprzeciwu w całości unieważnia ten wydany w postępowaniu upominawczym, ale niestety nie dzieje się tak w przypadku tego drugiego. Nawet skuteczne wniesienie zarzutów, nie pozbawia mocy nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Jest on nadal w stanie poczynić duże szkody pozwanemu i spowodować wiele nieprzyjemności z zajęciem komorniczym włącznie. A dlaczego tak się może stać? Ponieważ jest on orzeczeniem sądowym, dającym możliwość szybkiego zabezpieczenia roszczenia, jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sporu sądowego. Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o wstrzymanie wykonalności takiego nakazu, może on posłużyć wierzycielowi jako dokument pozwalający na skierowanie sprawy do komornika i egzekucyjne zabezpieczanie jego roszczenia. Zatem widzimy, że nie ma tu żartów i jak najbardziej potrzebna jest specjalistyczna pomoc kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika.

Skuteczne Windykacje i nakaz zapłaty

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z dużą dokładnością. Dla nas każda sprawa jest ważna i nie ma większego znaczenia o jaką kwotę dłużnik jest pozywany. Staramy się by prowadzone przez nas sprawy były załatwiane kompleksowo. Tak jak w przypadku pozwu Skutecznych Windykacji, który nie oparł się podniesionym przez naszych prawników zarzutom.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Skuteczne Windykacje i nakaz zapłaty