Dziś wyrok w sprawie Eques Debitum NSFIZ. Jak widać znów sąd przychylił się do naszego stanowiska procesowego oddalając powództwo w całości i obciążając oczywiście powoda kosztami procesu. Czekamy tylko na uprawomocnienie się orzeczenia wydanego przez sąd i nasza Klientka będzie mogła wykreślić kolejnego wierzyciela ze swojej listy długów.

Wierzyciel: Eques Debitum FIZ NFS
Wysokość długu: ok. 5.800,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy w ogóle mam spłacać te długi?

Oczywistym jest, że nie wszystkie długi są nienależne wierzycielom. Ale są takie, które bezdyskusyjnie się im należą. Sprawa sądowa w takiej sytuacji wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli jeszcze dodatkowo wszystko od strony formalnej będzie zrobione wzorowo, to pozwany ma niewielkie szanse na oddalenie, czy zmniejszenie dochodzonej pozwem kwoty. Dodatkowo dojdą jeszcze koszty procesu i odsetek za opóźnienie. Dlatego tam gdzie jest to zasadne, należy spłacać pożyczkę.

A co kiedy dłużnik posiada kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt zobowiązań w instytucjach pozabankowych? Częstym zjawiskiem jest wpłacanie każdemu pożyczkodawcy po 10, 20 czy 50 zł. Zdaniem naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, takie działania zupełnie nie mają sensu. W żaden sposób nie zmniejszamy zadłużenia, a też nie uchronimy się przed wypowiedzeniem umowy, skierowaniem naszego długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej, sprzedaży (cesji) lub w  końcu wniesienia pozwu do sądu, czy to przez wierzyciela pierwotnego czy wtórnego.

Uważamy, że najpierw należy ustalić porządny plan wychodzenia z długów. Kiedy okaże się, że na naszej liście znajdują się pożyczki, które rzeczywiście należałoby spłacić, zalecamy zaczynać od tych, które generują największe koszty. Czyli od największej, którą spłacamy do końca, a potem następną i tak dalej. Nawet jeżeli coś trafi do sądu, poniesiemy wtedy dużo mniejsze straty.

Wyrok w sprawie Eques Debitum NSFIZ

Poniżej prezentujemy wyrok w sprawie Eques Debitum NSFIZ. Po wyroku oddalającym roszczenie Eques Debitum wydanym przez sąd I instancji, prawnicy z Portalu Dłużnika mają nadzieję, że będzie to już koniec tego sporu i fundusz nie będzie wnosił apelacji. Ale nawet jeżeli taki pomysł przyszedłby wierzycielowi do głowy, to nasi Mecenasi są gotowi do dalszej walki w imieniu naszej Klientki.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wyrok w sprawie Eques Debitum NSFIZ